Innovatie

Revalidatie kan niet zonder innovatie. Individuele instellingen ontwikkelen zelf innovaties, vaak in samenwerking met onderzoeksinstituten en/of universiteiten. Zij delen hun kennis op Revalidatie Kennisnet.
 

Innovaties delen

Professionals  in de revalidatiesector delen hun kennis en innovaties op Revalidatie Kennisnet, dat sinds 2012 bestaat. Op dit kennisplatform kunnen professionals werkzaam binnen de medisch specialistische revalidatie zelf kennis plaatsen en delen met anderen. Ook kunnen ze met collega’s discussiëren en groepen aanmaken. Al meer dan 4400 professionals maken gebruik van Revalidatie Kennisnet.
 

Innovatieprogramma Revalidatie

Innovatie in de revalidatiesector werd tot 31 december 2008 gefinancierd vanuit de Wet Bijzondere Medische Verrichtingen (WBMV). Op 31 december 2008 kwam een eind aan de WBMV. Gelukkig zag het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) de noodzaak van innovatiegelden voor de sector. ZonMw en Revalidatie Nederland kregen daardoor de mogelijkheid om het Innovatieprogramma Revalidatie op te zetten. Het programma dat liep van 2009 tot 2015, heeft geleid tot implementatie van veertien innovaties en ontwikkeling van 35 nieuwe innovaties. Ook Revalidatie Kennisnet is vanuit dit programma ontwikkeld.
 

Innovatie therapieën

In de revalidatiesector worden innovatieve therapieën toegepast met behulp van eHealth, robotica en serious gaming. Klik hier voor mooie voorbeelden. 
 

Contactpersoon


Meer informatie over innovatie kunt u verkrijgen bij beleidsadviseur Jeroen Smale.

Het thema Innovatie valt bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie onderzoek, innovatie en kwaliteit.