Kinderrevalidatie

In 2000 hebben Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) een gezamenlijke visie op de gewenste ontwikkelingen in de kinderrevalidatie beschreven in een brochure: Toekomstperspectief kinderrevalidatie in Nederland.
 
Revalidatie Nederland is een van de deelnemende partijen binnen het Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK).

LOOK

Het platform LOOK is opgezet om de kwaliteit van de kinderrevalidatie en het onderwijs aan kinderen met een fysieke beperking te waarborgen en te verbeteren. LOOK bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, professionals, onderzoekers en bestuurders van het (speciaal)onderwijs en de kinderrevalidatiegeneeskunde. Maatschappelijke cliëntondersteuning aan kinderen die blijvend gevolgen ondervinden van een ziekte, ongeval of een aangeboren aandoening is ook vertegenwoordigd.
 
In LOOK participeren de volgende organisaties:

  • Landelijke Vereniging Cluster 3 (LVC3);
  • BOSK, Vereniging van motorisch gehandicapten en hun ouders;
  • MEE Nederland;
  • Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA);
  • Revalidatie Nederland;
  • Nederlandse Academy of Childhood Disability (Dutch-ACD);
  • Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO);
  • Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). 


Overleg Kinderrevalidatie
Voorafgaand aan de vergaderingen met LOOK  spreekt Revalidatie Nederland met de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) in het Overleg Kinderrevalidatie. Dit overleg valt onder de bestuurscommissie onderzoek, innovatie en kwaliteit.