Marketing

In de gezondheidszorg is steeds meer marktwerking. Dit vraagt om een actief marketingbeleid, zowel van de revalidatiebranche als van de individuele leden van Revalidatie Nederland.
Revalidatie Nederland legt de contouren van het marketingbeleid op brancheniveau vast. Vervolgens stimuleert en ondersteunt ze haar leden bij het uitwerken van het individuele marketingbeleid. Wat zijn de behoeften van potentiële klanten? En hoe kunnen de leden hierop inspelen met een onderscheidend aanbod? Uiteindelijk gaat het erom dat klanten voor uw instelling kiezen.
 

Contactpersoon

Meer informatie over marketing is te verkrijgen bij beleidsadviseur Jeroen Smale

Marketing valt bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie strategie en marketing.