Onderzoek

Revalidatie Nederland en de revalidatieinstellingen werken individueel en gezamenlijk aan de verbetering van de kwaliteit van zorg door samenhangende activiteiten op het gebied van onderzoek. 

Hierin spelen de drie stimuleringsprogramma's Revalidatieonderzoek van ZonMw een belangrijke rol. Revalidatie Nederland is al vanaf 1998 onafgebroken partner in deze programma's. Daarnaast onderzoeken de universitair medische centra en de revalidatie-instellingen zelf het effect van bepaalde behandelmethoden.

 

Contactpersoon

Voor meer informatie over onderzoek kunt u terecht bij beleidsadviseur Jeroen Smale.

Het thema Onderzoek valt bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit.