Onderzoek 'Toegevoegde waarde van revalidatie'

In 2008 lieten Revalidatie Nederland en het Revalidatiefonds onderzoeken wat medisch specialistische revalidatie oplevert, zowel voor de patient als voor de maatschappij. 

UIt dit onderzoek blijkt de toegevoegde waarde van revalidatie groot. Als we aspecten als de toegenomen kwaliteit van leven, het mindere beroep op de zorg, het voorkomen van complicaties, het deelnemen aan de maatschappij en eventueel het arbeidsproces uitdrukken in geld, dan levert iedere in revalidatie geinvesteerde euro € 5,00 op. 
 
De details van dit onderzoek leest u in het onderzoeksrapport 'Kosten en baten van revalidatie'.