Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek

Wetenschappelijk onderzoek naar revalidatiezorg gebeurt continu in het doorlopende programma’s Revalidatieonderzoek.  Het eerste onderzoeksprogramma is in 1998 begonnen: het zogenoemde Stimuleringsprogramma Revalidatieonderzoek.

De onderzoeksprogramma’s hebben het wetenschappelijk revalidatieonderzoek op een hoger plan gebracht en veel kennis over de behandelingen opgeleverd. Daarnaast is een stevige onderzoeksinfrastructuur ontstaan gecentreerd rondom de academische centra met koppeling naar de revalidatiecentra. , dat alle onderzoeksinitiatieven op het gebied van revalidatiezorg samenbracht.

Het eerste en tweede programma
Het eerste programma dat tot 2005 duurde, heeft geleid tot 83 onderzoeksprojecten en de benoeming van acht hoogleraren Revalidatiegeneeskunde. In het tweede programma Revalidatieonderzoek dat werd uitgevoerd van 2006 tot 2011, zijn zes onderzoeksprogramma’s verder uitgewerkt. Revalidatie Nederland, ZonMw en diverse fondsen werkten mee aan deze eerste twee onderzoeksprogramma’s. 

Het derde progamma
In 2013 ging het derde programma van het Revalidatieonderzoek van start. Focus in dit derde deel van het onderzoeksprogramma ligt op het effect van revalidatie-interventies, gezien vanuit patiënten. Deelnemers aan het onderzoeksprogramma zijn Revalidatie Nederland, de Nederlandse vereniging van Revalidatieartsen (VRA), Fonds NutsOhra, het Revalidatiefonds en het JohannaKinderFonds (JKF) / Stichting Rotterdams Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting (KFA).

Vanuit geoormerkte bijdragen van Revalidatie Nederland zijn twee projecten gehonoreerd:
- Care4Brain (samen met FondsNutsOhra)
- MUREVAN (ontwikkeling van een generieke vragenlijst voor uitkomsten op participatieniveau).
U kunt het onderzoek volgen op de website van ZonMw.