Strategisch beleid

De revalidatiesector verandert. Diverse nieuwe aanbieders van medisch specialistische revalidatie verschijnen op de markt. Ook ontwikkelt de geriatrische revalidatiezorg zich. In dit veranderende landschap neemt de medisch specialistische revalidatie een centrale positie in. Hoe verhoudt zich dit tot de samenstelling van de branchevereniging Revalidatie Nederland en de positie die de vereniging inneemt? Strategische vragen als deze hebben in 2017 geleid tot de oprichting van een nieuwe bestuurscommissie Strategie en Marketing.

Contactpersonen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met beleidsadviseur Jeroen Smale en sr. communicatieadviseur Karin van Londen