Nieuws

Afronding project ‘Implementatie Richtlijn Oncologische Revalidatie’

08 januari 2015

In maart 2012 ging in samenwerking met IKNL (Integraal Kankercentrum Nederland) en onder leiding van het Meander Medisch Centrum het project ‘Implementatie Logo IKNLRichtlijn Oncologische Revalidatie door netwerkvorming in de keten en knowledge broking’, in het kader van het Innovatieprogramma Revalidatie, in zes voorloperlocaties van start.

Toepassing richtlijn
Toepassing van de richtlijn betekent structurele verwijzing, uitbreiding van het revalidatieaanbod met meer behandelmodules en meer doelgroepen.  Daarnaast zijn kleinschalig ketenzorgnetwerken en kennisnetwerken in en rond de projectlocaties opgezet.

Totaalpakket voor patiënten
Het revalidatieaanbod is uitgebreid tot een totaalpakket voor patiënten tijdens en na kankerbehandeling en in de palliatieve fase. Dit is evidence en practice based beschreven in behandelprogramma’s met moduleboek. De behandelprogramma’s met zorg op maat op basis van een intake, zijn op alle locaties gerealiseerd.

Evaluatie
Uit de evaluatie komt naar voren dat professionals en patiënten tevreden zijn over de inhoud van de behandelprogramma's en modules. Hierbij zijn de knowledge brokers geschoold en gecoacht in hun rol, en de behandelteams en revalidatieartsen zijn geschoold.

IKNL zet zich specifiek in voor verdere implementatie van de richtlijn en zoekt hierin samenwerking met de VRA. IKNL biedt een specifiek advies en portfolio bij de richtlijn en de VRA biedt het Behandelkader.
 
Meer informatie: Anne Swart, programmacoördinator Innovatie.