Nieuws

Antibiotica en probiotica bij dwarslaesie

04 juli 2016

Als je een dwarslaesie hebt, is de kans op infecties groter. Dan kan een antibioticakuur nodig zijn, met mogelijk als vervelende bijwerking dat de darmfunctie wordt verstoord. Bij Heliomare is in een pilotonderzoek nagegaan of probiotica dit soort problemen kunnen voorkomen. De proef was veelbelovend.

Als je een dwarslaesie hebt, is een normaal ontlastingspatroon alles behalve vanzelfsprekend. Het kost de nodige moeite om dit goed gereguleerd te krijgen. Wanneer vanwege een infectie een antibioticakuur moet worden gebruikt, levert dit regelmatig nog meer problemen op. Vooral diarree en daardoor incontinentie komen vaak voor. Veel antibiotica hebben namelijk effect op de darmfunctie, doordat ze ook niet-schadelijke darmbacteriën doden.

Gezonde bacteriën
Bij mensen zonder dwarslaesie is al aangetoond dat deze bijwerking kan worden tegengegaan door antibiotica te combineren met probiotica. Probiotica zijn 'gezonde bacteriën', die de gedode darmbacteriën kunnen aanvullen en daarmee kunnen voorkomen dat de darmfunctie verstoord raakt. naar het effect van probiotica bij dwarslaesie-patiënten is nog heel weinig onderzoek gedaan. Dat is jammer, omdat juist dwarslaesie-patiënten nogal eens antibiotica moeten gebruiken en een verder verstoorde stoelgang extra veel effect kan hebben op hun niveau van functioneren en kwaliteit van leven. Daarom hebben we bij Heliomare de afgelopen maanden een pilot gedaan waarbij we dwarslaesie-patiënten met een infectie behandelden met probiotica naast antibiotica.

Positieve resultaten
Het ging om een kleine groep van tien mensen. Bij hen hebben we precies bijgehouden hoe hun ontlastingspatroon was, en of ze last hadden van diarree en incontinentie. Daarnaast vulden mensen zelf dagelijks in hoe zij zich voelden. Uit deze pilot kwamen twee positieve resultaten. het eerste wat opviel was dat bij zeven van de tien mensen het ontlastingspatroon veel minder werd verstoord dan bij een eerdere kuur. zij hadden minder vaak diarree en waren minder vaak incontinent. Daarnaast gaven deze patiënten ook aan zich minder misselijk te voelen door de antibiotica.

Groter onderzoek
De resultaten van de pilot zijn zo gunstig dat is besloten om samen met Reade het komende jaar een groter vervolgonderzoek te doen. Hierbij gaan we opgenomen dwarslaesie-patiënten die worden behandeld met antibiotica in twee groepen verdelen. De helft van de patiënten krijgt naast antibiotica probiotica, en de andere helft krijgt een placebo. We zijn erg benieuwd of we met dit grotere onderzoek dezelfde positieve effecten zullen vinden. We laten het weten!

Bron: Dwarslaesie Magazine juni 2016 Willemijn Faber, revalidatiearts Heliomare Revalidatie

Lees meer over Heliomare