Nieuws

Betere zorg door thuisrevalidatie

26 maart 2017

Mondiger patiënten die zo veel mogelijk zelf de regie willen voeren. Verbeterende informatietechnologie. Druk om de kosten te verminderen. Allemaal factoren die verplaatsing van revalidatiezorg naar de thuissituatie bevorderen. We kijken naar @home in Utrecht en Rehab-4-Life in Groningen, vernieuwende projecten die geen extra werk opleveren.
Lees meer in Revalidatie Magazine:

Betere zorg door thuisrevalidatie - Revalidatie Magazine (RM) nr. 1 2017