Nieuws

Brancherapport 2010

01 december 2011

Revalidatie Brancherapport 2010Dit brancherapport van Revalidatie Nederland bevat zowel
kwantitatieve als kwalitatieve informatie over de revalidatie in Nederland. Zo wordt er ingegaan op de omvang van de revalidatiezorg, de verschillende behandelvormen en patiëntengroepen, de personele inzet en de financiën. Dit jaar wordt wederom aandacht besteed aan de resultaten van kwaliteitsmetingen aan de hand van door de revalidatiecentra ontwikkelde prestatie-indicatoren.

Download het Brancherapport 2010