05 40 jaar revalidatie in de Zaanstreek, ontwikkelingen in de revalidatiegeneeskunde

05 november 2014

Revalidatiegeneeskunde is volop in beweging. De hedendaagse behandelingen zijn steeds meer gebaseerd op evidence based practice.

Maatschappelijke ontwikkelingen spelen een grote rol: lang voordat de participatie-samenleving op de politieke agenda kwam was participatie het centrale thema binnen de revalidatie.

Actueel zijn de marktwerking en financiering, beide veranderen de zorg in snel tempo. Daarnaast hebben technologische ontwikkelingen invloed op de revalidatiegeneeskunde. Continu zijn we bezig met inhoudelijke verbeteringen van de revalidatiegeneeskundige zorg en de rol die wij spelen binnen de Zaanstreek. De komende jaren staat ons weer een aantal uitdagingen te wachten.

Aan de hand van de vier speerpunten van de afdeling willen wij stil staan bij de huidige ontwikkelingen en een blik op de toekomst werpen

    Niet aangeboren hersenletsel
    Management van chronische pijn
    Ontwikkeling van kinderen
    Behandeling van handletsel

Meer informatie: zaansmedischcentrum.nl