Innovatie

Innovatieprogramma Revalidatie

Innovaties zijn wezenlijk voor de revalidatiesector. In opdracht van het Ministerie van VWS heeft ZonMw samen met Revalidatie Nederland het Innovatieprogramma Revalidatie uitgewerkt. Het Ministerie van VWS heeft voor dit programma 6 miljoen euro beschikbaar gesteld.
Al 35 ontwikkelprojecten zijn gerealiseerd binnen het programma. Ook is een kennisportal voor en door de sector gelanceerd, te weten Revalidatie Kennisnet. in 2014 is er naast de bestaande website een mobiele versie gelanceerd, zodat (zorg)professionals die vaak mobiel zijn eenvoudig het Revalidatie Kennisnet op tablet of mobiel kunnen raadplegen. 

Negen van de veertien implementatieprojecten in het Innovatieprogramma die door Revalidatie Nederland worden aangestuurd, zijn afgerond. Vijf projecten krijgen een vervolg in 2015. Eind 2015 wordt het Innovatieprogramma afgesloten.
 

Innovatieve zorg

Van de vele innovatieprojecten in de revalidatiezorg noemen we er twee die in 2014 gerealiseerd zijn: GRAIL en e-health.

GRAIL

Samen met het bedrijfsleven ontwikkelde het VUmc een geavanceerde looptrainer en diagnostisch instrument, de GRAIL. Het virtuele systeem brengt de mogelijkheden en beperkingen van het lopen in beeld. Patiënten lopen in een harnas en aan een lijn op een loopband in een virtuele omgeving, waarin bijvoorbeeld de fysieke belasting kan toenemen en barrières gesimuleerd kunnen worden. Zo kan heel precies en specifiek getraind en gemeten worden.
Inmiddels werken vijf revalidatiecentra met de GRAIL. E-health
In het kader van het Innovatieprogramma zijn diverse e-health toepassingen gerealiseerd. Dit zijn toepassingen waarin patiënten thuis kunnen trainen en op afstand worden begeleid. Denk bijvoorbeeld aan telehealth en afasietherapie, waarin patiënten op afstand kunnen werken aan de verbetering van hun spraak. Of aan een oefenprogramma op afstand waarmee patiënten hun geheugen kunnen trainen.

E-health is en blijft cruciaal voor de revalidatie, zo bleek ook tijdens een symposium dat mede was georganiseerd door Revalidatie Nederland. Er waren demo’s te zien van  vijftig e-revalidatietoepassingen die nu al in de behandelingen (kunnen) worden gebruikt, zoals de Parkinson-loopapplicatie ‘Cue2Walk’, een revalidatiegame voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel ‘DJ Fiero’ en de navigatie app ’Verdwaald de weg vinden’. In de revalidatiesector bestaan al meer dan 120 toepassingen van e-health.