24 'De regie in eigen hand!'

24 november 2014

‘Eigen regie’ is een veel gebruikt begrip in de discussies over de zorg in Nederland? Maar wat is eigen regie? Wat is er voor nodig om eigen regie in de zorg echt waar te kunnen maken? Hoe ver kan eigen regie gaan? En is eigen regie de basis, het doel of een middel in de zorg?

Ter gelegenheid van het veertig jarig bestaan organiseert Fokus het congres ‘De regie in eigen hand!’, een congres over het hoe en waarom van én de ervaringen met eigen regie in de langdurige zorg.

Met medewerking onder andere van Tweede Kamerlid Otwin van Dijk, Phillipe Pozzo di Borgo (van de film Intouchables) en Jacqueline Kool. Deelname is gratis.

Het congres wordt maandag 24 november 2014 van 12.00 - 18.00 uur in de Fokker Terminal in Den Haag gehouden. Inschrijven kan op www.fokuszorgcongres.nl.