18 IGZ Patiëntveiligheidscongres: overdracht van (zorg)informatie

18 juni 2015

Dit jaar staat de overdracht van (zorg)informatie centraal, onder het motto: 'Overdragen doe je niet alleen’.
 
Veilige zorg is onmogelijk zonder betrouwbare overdracht van informatie. Overdracht tussen hulpverleners en ook tussen hulpverlener en patiënt. Bij die overdracht gaat te vaak iets mis, zo stelt de inspectie keer op keer vast tijdens haar toezicht. Om betrouwbare overdracht van informatie mogelijk te maken, zijn goede afspraken tussen alle betrokkenen noodzakelijk.

Informatieoverdracht is kwetsbaar, terwijl het aantal overdrachtsmomenten toeneemt. Er zijn steeds vaker meerdere hulpverleners actief rondom één persoon. Van specialisten tot mantelzorgers, met zeer verschillende achtergronden en deskundigheden op gebied van zorg en welzijn. De behoeften en belangen van de patiënt, de cliënt, de burger, vormen de rode draad van deze IGZ-congresdag.
 
Tijdens dit congres biedt de IGZ u de gelegenheid om kennis te maken met nieuwe vormen van veilige informatieoverdracht uit verschillende sectoren van zorg en welzijn. Ook de inzichten die de inspectie vanuit haar toezicht heeft verkregen worden gedeeld.
 
Het programma
Staatssecretaris Van Rijn opent het congres. Uiteraard zal de inspecteur-generaal van de inspectie, Ronnie van Diemen, spreken. Daarnaast zijn er toonaangevende hoogleraren, o.a. de chief nursing officer Marieke Schuurmans en Rob Tollenaar, hoogleraar chirurgische oncologie LUMC. En andere verrassende sprekers, waaronder de zanger Ernst Daniel Smid. In de middag zijn er workshops en minisymposia waarin informatie-uitwisseling vanuit verschillende perspectieven aan bod komt.
 
Voor wie is het interessant?
(Vertegenwoordigers van) patiënten en cliënten, artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, (ziekenhuis)apothekers en alle andere zorgprofessionals, politiek verantwoordelijke bestuurders van gemeenten, beleidsambtenaren van gemeenten, zorgbestuurders, zorgmanagers, kwaliteitsfunctionarissen, zorgverzekeraars, onderzoeks- en kwaliteitinstituten, branche- en beroepsverenigingen, overheid, politiek en toezichthouders uit alle relevante sectoren.   
 
Kosten en accreditatie
De inschrijfkosten zijn €295,00 per persoon.
Voor (vertegenwoordigers van) cliënten en patiënten en voor studenten zijn de inschrijfkosten €30,-.

Voor artsen, apothekers en verpleegkundigen wordt accreditatie aangevraagd.
Aanmelden kan in ieder geval vanaf eind  april op www.igz.nl. Op dat moment is ook het hele programma bekend.

Locatie: De Doelen, Rotterdam