19 Symposium ‘Impact van cerebrale parese op volwassen leeftijd’

19 januari 2018

Op vrijdag 19 januari 2018 organiseren Rijndam Revalidatie en Erasmus MC in Rotterdam een symposium over het thema cerebrale parese (CP) op volwassen leeftijd.

Volwassenen
CP komt voor bij ongeveer 1 op de 500 pasgeborenen in Nederland. Door de verhoogde overlevingskans en levensduur van mensen met CP, is op dit moment rond de 70% van hen volwassen, waarvan circa 60% veertig jaar of ouder. Bij volwassenen met CP kunnen er allerlei lichamelijke klachten ontstaan, o.a. pijn en vermoeidheid. Ook wordt er vaak een achteruitgang in het functioneren, onder andere mobiliteit en zelfverzorging, ervaren. Ondanks dat er in de literatuur steeds meer aandacht wordt besteed aan het vóórkomen van gezondheidsklachten bij volwassenen met CP, weten we nog relatief weinig over de impact van CP op het ouder worden.

Doel symposium
Dit symposium geeft u inzicht in de diagnose CP op volwassen leeftijd. Wat zijn de langetermijngevolgen?  Welke behandelopties zijn er? Welke strategieën kunnen volwassenen met CP zelf toepassen? Diverse experts, zoals artsen, paramedici, onderzoekers en ervaringsdeskundigen delen hun kennis en ervaring tijdens deze dag.

Bekijk het programma.

Datum:  19 januari 2018
Tijdstip:  van 09:30 - 18:00
Waar:   Rijndam Revalidatie, Westersingel 300, Rotterdam.
Voor wie: artsen en paramedici werkzaam met volwassenen met CP in de 1ste of 2de lijn. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Deelname: €95,- (incl. arrangementskosten)

Bekijk alle praktische info.

Meld u hier aan