08 Symposium ‘Kanker en Werk’

08 juni 2017

Donderdag 8 juni 2017 van 13.30 – 20.00 uur
Bravis ziekenhuis, Roosendaal

Tijdens het symposium wordt de problematiek rondom het thema ‘Kanker en Werk’ vanuit verschillende invalshoeken benaderd.

Sprekers

Mariët Raatgever is verpleegkundig specialist en programmamanager oncologie van het Oncologie Centrum van het Bravis ziekenhuis. Zij doet dit al 20 jaar met heel veel passie en gedrevenheid. In haar presentatie zal zij iets vertellen over de impact van kanker in een tijd waarin gelukkig steeds meer mensen in staat zijn verder door te leven met of na de ziekte kanker.

Dr. Sietske Tamminga is als senior onderzoeker verbonden aan het Academisch Medisch Centrum (AMC), en het Coronel Instituut voor Arbeid en Gezondheid ( Amsterdam). Het onderzoek van Sietske richt zich op de vraag hoe de arbeidsparticipatie van mensen met een diagnose van kanker verbeterd zou kunnen worden, aangezien werk een sociale en persoonlijke waarde heeft en bijdraagt aan kwaliteit van leven. Dit onderzoek wordt belicht vanuit verschillende perspectieven in samenwerking met relevante partijen uit de praktijk. Vanuit het werkgeverperspectief heeft Sietske o.a. onderzocht welke programma’s en initiatieven er op dit moment in de praktijk worden uitgevoerd om werknemers met een diagnose van kanker te ondersteunen. Vanuit het perspectief van mensen met een diagnose van kanker heeft ze o.a. onderzocht hoe vanuit de oncologische zorg meer aandacht voor werk gerelateerde problematiek ingebed kan worden.

Ragna van Hummel is oprichter van Re-Turn en tevens gastdocente aan de Avans+ Hogeschool in de Master Oncologic Physical Therapy en bij NSPOH aan de opleiding voor bedrijfsartsconsulenten oncologie. Daarnaast is zij betrokken bij Borstkankervereniging Nederland en stond zij aan de wieg van de Groep Werk & Kanker. In 2011 nam Ragna het initiatief voor het boek ‘Werken na kanker’, het eerste handboek over dit complexe onderwerp. In 2015 nam zij zitting in de werkgroep kanker en werk van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In samenwerking met UWV, VUMC en het Kennis Centrum Verzekeringsgeneeskunde participeerde Re-turn in een wetenschappelijk onderzoek naar de gevolgen van kanker en werk voor mensen in de Ziektewet.

Sietske en Ragna geven inzicht in de laatste relevante ontwikkelingen en onderzoeken en behandelen ook de verschillende manieren waarop resultaten van onderzoek zich vertalen naar de praktijk.

Marc van Westerlaak is al meer dan 25 jaar in verschillende functies werkzaam in de zorgverzekeringsbranche. Bij Aon Risk Solutions is hij consultant voor werkgevers op het gebied van zorg. Voor Kluwer heeft hij verschillende boeken en artikelen over de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg geschreven en is hij auteur voor de online module Zorg en Ziektekosten. De bijdrage van Marc gaat over mantelzorgers. Wie zijn dat en hoeveel zijn het er? Wat zijn de gevaren voor mantelzorgers? Welke verlofregelingen zijn er? En hoe kun je als werkgever met mantelzorgers omgaan? Tijdens deze workshop worden er praktische handreikingen en tips gegeven rondom het thema mantelzorg en werk.

Willemijn van de Berg is relatiemanager bij KWF Kankerbestrijding. Kanker raakt ons allemaal, een op de drie Nederlanders krijgt de ziekte kanker. Als een medewerker ziek wordt, komen er veel vragen op de werkgever af, net als bij de zieke medewerker en diens (directe) collega's. Horen dat een collega kanker heeft, is vaak enorm schrikken. Veel mensen weten niet wat ze moeten doen of zeggen. In de praktijk blijkt dat veel leidinggevenden, vaak uit bezorgdheid, de neiging hebben de zieke medewerker naar huis te sturen. Maar is dat het beste? Kanker kan een enorme invloed hebben op het lichamelijk en geestelijk welzijn. Juist ook als niet de medewerker zelf maar iemand in hun directe omgeving wordt getroffen door kanker. KWF Kankerbestrijding heeft daarom speciaal voor bedrijven een programma ontwikkeld:” Kanker op de werkvloer”. Tijdens deze sessie vertelt Willemijn van den Berg wat het programma inhoudt en hoe u daar invulling aan kunt geven binnen uw organisatie.

Kees Westdorp is als oncologisch fysiotherapeut verbonden aan het FyNeOn-netwerk. Een groep fysiotherapeuten die gespecialiseerd is in oncologische fysiotherapie en oedeemtherapie. Zijn bijdrage gaat over de mate waarin gericht (oncologische) fysiotherapie kan bijdragen aan een snellere re-integratie.

De kosten
Kosten voor deelname aan dit symposium bedragen € 150, - per persoon. De opbrengst (minus de kosten voor de maaltijd) komt volledig ten goede aan ColSensation 2017*.
Alle sprekers verlenen belangeloos hun medewerking.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit symposium door een e-mail te sturen naar: kankerenwerk@stonehenge-consultancy.nl.

Vermeld daarin uw naam, uw functie, de naam van uw bedrijf of werkgever en uw e-mail adres. Komt u met meerdere personen, dan graag alle namen vermelden met hun functie en e-mailadres. Dit is van belang voor de inschrijving op de dag zelf en eventuele verdere communicatie via de e-mail. Uw inschrijving is geaccepteerd als het bedrag is overgemaakt op onderstaand rekeningnummer: NL85INGB0005158599, t.n.v. R. Schuurman te Schijf, o.v.v. symposium ‘Kanker en Werk’.

Locatie en routebeschrijving
Bravis ziekenhuis
Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
https://www.bravisziekenhuis.nl/routebeschrijving-roosendaal

Doneren
Indien u niet aanwezig kunt/wilt zijn, maar toch een donatie wilt doen voor dit goede doel, dan kan dat via:
https://colsensation.nl/deelnemers/robertschuurman/

Graag tot ziens op 8 juni!
Robert Schuurman


*Wat is ColSensation?
ColSensation is een evenement van Stichting Team Doelbewust om geld in te zamelen voor de kankerbestrijding. Op 15 september zal ik, (Robert Schuurman) samen met ongeveer 275 anderen, per fiets de Mont Ventoux bedwingen. Door het organiseren van dit symposium hoop ik hiervoor extra sponsorgeld te werven.

Stichting Team Doelbewust heeft de belangrijke status van een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Daarmee is uw bijdrage eventueel aftrekbaar van de belasting. Indien u een factuur wenst te ontvangen verzoeken wij u dit aan te geven. Vermeld dan ook (indien van toepassing) uw bedrijfsnaam.