26 Waarom 'NA(H)-zorg'?

26 november 2014

Jaarlijks krijgen circa 130.000 mensen in Nederland te maken met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) door bijvoorbeeld een ongeval, beroerte (CVA), operatie, tumor, hartfalen of ziekte. In één klap verandert hun leven voorgoed. Ook voor familie, vrienden en kennissen staat het leven op zijn kop.  

Revalidatie Friesland en De Noorderbrug organiseren op woensdag 26 november 2014 het symposium ‘NA(H)-zorg, samen werken aan participatie’ in Beetsterzwaag.  

Mensen met Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) passen niet binnen één bepaalde zorgsector. Het is voor hen soms moeilijk om de juiste zorg te vinden. Het opnieuw oppakken van het leven is niet vanzelfsprekend. Op alle levensgebieden kunnen zich problemen voordoen. Nauwe samenwerking tussen verschillende zorgaanbieders en afstemming over NA(H)-zorg is van groot belang. Door passende hulp op het juiste moment te bieden, maken we participatie mogelijk voor mensen met NAH.  

Tijdens het symposium krijgt u handvatten aangereikt om mensen met NAH te ondersteunen in het (opnieuw) leren participeren. Naast veel collega’s ontmoet u mensen met NAH die laten zie wat participatie in werkelijkheid is.

Voor wie?
NA(H)-zorg is een symposium over samenwerken, verwijzen en nazorg bij NAH voor gemeenten, artsen, praktijkondersteuner, transmuraal verpleegkundig consulenten CVA/NAH, psychologen, fysiotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en ergotherapeuten in Drenthe, Friesland en Groningen.

Meer informatie over dit symposium