Nieuws

Convenant ZN en RN: voorbeeld voor het declareren in de zorgsector

13 januari 2014

Zorgverzekeraars Nederland en Revalidatie Nederland hebben op 13 januari 2014 een convenant gesloten. Daarin is afgesproken dat de eenentwintig revalidatiecentra die lid zijn van Revalidatie Nederland op een nieuwe wijze verantwoording afleggen aan zorgverzekeraars over de totstandkoming van declaraties en hun administratieve organisatie.

Drs. Jannie Riteco, directeur Revalidatie Nederland, en dr. Pieter Hasekamp, algemeen directeur Zorgverzekeraars Nederland ondertekenen het convenant over de totstandkoming van declaraties en administratieve organisatie.Essentie van deze nieuwe systematiek is dat niet gekeken wordt naar iedere afzonderlijke declaratie (gegevensgerichte controle), maar naar het totstandkomingsproces daarvan (systeemgerichte controle). Door systeemcontroles te introduceren wordt het onderliggende systeem van zorgaanbieders (de wijze waarop de declaraties tot stand komen) gecontroleerd en dat leidt tot kwaliteitsverbetering. Certificering van het proces van de totstandkoming van de declaratie zorgt dus voor een effectiever resultaat en werkt efficiënter voor alle partijen.

"Niet elk jaar een accountantsverklaring met een stempel goed of fout. Maar jaarlijks systeemcontroles en afspraken over de wijze waarop declaraties tot stand komen," typeert Bert Jager, beleidsadviseur van Zorgverzekeraars Nederland, de nieuwe werkwijze. Jager was betrokken bij de totstandkoming van het convenant.

De revalidatiecentra zijn de eerste zorgaanbieders die zich op deze nieuwe wijze verantwoorden. Een onafhankelijke partij gaat de instellingen certificeren. In de praktijk zal dat vaak de externe accountant van de instelling zijn. Met de certificering kunnen de instellingen ook bij banken, toezichthouders en publiek aantonen dat hun administratie op orde is.

Jannie Riteco, directeur van Revalidatie Nederland: "We zijn blij dat we als eerste zorgpartij nu dit convenant hebben gesloten. Wij lopen hiermee voorop en dragen zo op een hele goede manier bij aan een verantwoorde manier van declareren."