Nieuws

Deelname Kwaliteitsvenster voor revalidatie

16 april 2015

NVZ Kwaliteisvenster (screenshot)Revalidatiecentra en –afdelingen van ziekenhuizen in Nederland kunnen binnenkort via het Kwaliteitsvenster voor revalidatie eenvoudig een beeld geven van de kwaliteit van hun revalidatiezorg. Het venster voorziet in de behoefte van patiënten om meer zicht te krijgen op de kwaliteit van zorg.

Na een succesvolle lancering van het Kwaliteitsvenster voor ziekenhuizen ontwikkelen de NVZ en Revalidatie Nederland een venster voor de revalidatie. Dit doen zij samen met de revalidatie-instellingen, deskundigen en patiënten. De besturen van de NVZ en Revalidatie Nederland hebben begin dit jaar ingestemd met het Kwaliteitsvenster voor revalidatie. Beide  roepen zij hun leden op om deel te nemen aan dit initiatief.
 
Meerwaarde
Een belangrijke meerwaarde van het Kwaliteitsvenster is dat leden de scores op de indicatoren kunnen toelichten en patiënten heldere uitleg krijgen over wat de indicator precies betekent. Alle scores worden afgezet tegen een landelijk gemiddelde, een eerder jaar, of een standaard.
 
Tien indicatoren
De tien indicatoren op een rij zijn: patiëntervaringen, werk van artsen, wachttijden, zelfstandig wonen, doorligwonden, resultaten meten, vallen, keurmerken, samenwerking patiëntverenigingen en tevredenheid van medewerkers. De externe indicatorenset van Revalidatie Nederland, die met diverse partijen in de zorg tot stand is gekomen, is een belangrijke bron.
 
Aanmelden?
De NVZ en Revalidatie Nederland gaan er van uit dat hun leden deelnemen aan dit initiatief. In juni wordt het Kwaliteitsvenster voor revalidatie gelanceerd. Medio mei is de invoermodule gereed, zodat de instellingen de kwaliteitsinformatie aan het venster kunnen toevoegen.

Geïnteresseerde instellingen melden zich aan via kwaliteitsvenster@nvz-ziekenhuizen.nl. Vermeld bij de aanmelding de contactgegevens van degene die verantwoordelijk is voor het beheer van het venster. Graag één contactpersoon per instelling. Voor ziekenhuizen geldt dat de voorkeur ook uitgaat naar één contactpersoon voor het algemene en het revalidatiespecifieke venster.
 
Meer informatie?
De NVZ en Revalidatie Nederland hebben de betreffende Raden van Bestuur van de revalidatie-instellingen vorige week een brief gestuurd, inclusief een factsheet. Meer informatie: Jeroen Smale, beleidsmedewerker.