Nieuws

E-learning Speciaal onderwijs en kinderrevalidatie

29 september 2016 / E-learning cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie’

Het Landelijk Orgaan Onderwijs en Kinderrevalidatie (LOOK) heeft met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD de cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie’ ontwikkeld.

Deze oriëntatie-cursus draagt kennis over van de verschillende diagnosebeelden, ontwikkelingsstoornissen en de gevolgen daarvan voor leren en gedrag. Daarnaast komen de diverse disciplines op school en in de revalidatie aan bod, en bijvoorbeeld classificatiesystemen. Het niveau van de cursus is MBO(+).

LOOK wil door middel van deze cursus bijdragen aan landelijke uniformiteit voor wat betreft basiskennis van medewerkers op scholen en in revalidatiecentra. Op deze manier werken nieuwe medewerkers van scholen en revalidatiecentra aan startbekwaamheidseisen die erkend zijn door LOOK, LECSO en Revalidatie Nederland.
 
De cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en kinderrevalidatie’ bestaat uit twee delen:
  • Een zelfstudiemodule (e-learning), waarin de cursisten in hun eigen tempo de cursus kunnen doorlopen. Dit deel wordt afgesloten met een kennistoets.
  • Een contactdag, die alle cursisten verplicht zijn bij te wonen. Hier wordt casuïstiek behandeld en zullen opdrachten uit de e-learning besproken worden. Deze contactdag vindt plaats op vrijdag 27 januari 2017. 
De kosten bedragen € 195,- inclusief BTW (exclusief kosten contactdag). Aanmelden voor deze cursus kan vanaf heden door middel van het invullen van het webformulier.

Meer informatie over deze cursus is te vinden deze PDF. U kunt ook contact opnemen met Marike Willems-op het Veld (LOOK), telefoonnummer 030-245 90 90 of mailen naar info@netwerklook.nl.