Nieuws

Erasmus MC en Rijndam Revalidatie starten Osseointegratie Centrum Rotterdam

28 augustus 2017 / Geavanceerde prothesetechniek levert belangrijke bijdrage aan kwaliteit van leven na (been)amputatie

Het Osseointegratie Centrum Rotterdam biedt een behandeling van operatie en revalidatie aan voor mensen met een amputatie. Hierbij wordt een zogenaamde klikprothese verbonden met het bot, waardoor er geen kokerprothese meer nodig is. De klikprothese zorgt voor een betere kwaliteit van leven. Het Osseointegratie Centrum Rotterdam is een bijzonder samenwerkingsverband tussen Rijndam Revalidatie, het Erasmus MC en Rijndam Orthopedietechniek.
 
Innovatieve behandeling
Het operatieve deel van de behandeling vindt plaats in het Erasmus MC. Bij osseointegratie wordt een metalen pen in het geamputeerde bot geplaatst, waaraan direct een prothese kan worden bevestigd. De prothese is direct verbonden met het bot, waardoor er geen prothesekoker meer nodig is. Traumachirurg  Oscar van Waes licht toe: “Deze techniek is mogelijk bij een deel van de mensen met een amputatie en biedt veel voordelen voor mensen bij wie een kokerprothese tot klachten leidt. Mensen geven aan dat ze met een klikprothese het gevoel hebben hun eigen been weer terug te hebben.”
 
Kwaliteit van leven
In een poliklinische revalidatietraject bij Rijndam Revalidatie leren patiënten vervolgens lopen met de nieuwe prothese. De instelling en aanpassing van de prothese vindt plaats door instrumentmakers van Rijndam Orthopedietechniek. “De klikprothese zorgt ten opzichte van een kokerprothese voor minder pijn, toename van mobiliteit, verhoging van zitcomfort en komt het de kwaliteit van leven, participatie en gezonde leefstijl ten goede”, geeft revalidatiearts Marieke Paping aan.
 
Bijzonder specialisme
Wereldwijd wordt osseointegratie na een amputatie nog maar in een beperkt aantal landen aangeboden. Uit onderzoek blijkt dat er bij osseointegratie nauwelijks infecties ontstaan. Van Waes: “Wel moeten de patiënten worden gescreend. Diabetes Mellitus en roken kunnen een reden zijn om niet voor deze techniek te kiezen.” Het Osseointegratie Centrum Rotterdam werkt samen met the Osseointegration group of Australia (Sydney) en met het RadboudUMC in Nijmegen.