Nieuws

Hartrevalidatie verbetert maatschappelijke participatie

03 maart 2015 / Hartrevalidatie zorgt voor een flinke verbetering van maatschappelijke participatie.

Deelnemers die een hartrevalidatieprogramma volgen, ervaren minder beperkingen bij het hervatten van onder meer werk, de rol in het gezin, vrijetijdsbesteding, mobiliteit en deelname aan de sociale omgeving. Dit blijkt uit een onderzoek van Capri Hartrevalidatie en Erasmus MC dat geaccepteerd is voor publicatie in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. 

Bijna alle dagelijkse bezigheden hervat

De uitkomsten van het onderzoek laten een flinke verbetering zien van maatschappelijke participatie door de deelnemers. Bijna alle dagelijkse bezigheden werden hervat. Bij de start van revalidatie gaf 70% van de deelnemers aan zich beperkt te voelen in het uitvoeren van 1 of meer bezigheden. Na 1 jaar was dit nog maar bij 29% het geval. Ontevredenheid over de participatie verminderde van 70% naar 50%. Vrijwel probleemloos werden bijvoorbeeld werk, vrijetijdsbestedingen in huis, verplaatsen buitenhuis en de rol in het gezin weer opgepakt.

Ondanks dat het grootste deel van de dagelijkse bezigheden zonder problemen en met tevredenheid worden hervat na deelname aan hartrevalidatie, zijn er enkele gebieden waarop een deel van de deelnemers blijvende beperkingen en ontevredenheid ervaart.

Blijvende beperkingen werden voornamelijk ervaren tijdens sportactiviteiten. Blijvende ontevredenheid werd voornamelijk gezien tijdens het uitvoeren van sportactiviteiten, huishouden, uitgaan en omgang met vrienden.

Belangrijke inzichten voor optimalisatie hartrevalidatie

Voor het onderzoek werden gedurende 1 jaar 121 deelnemers aan het hartrevalidatieprogramma van Capri gevolgd. Het onderzoek maakt deel uit van de Capri Monitor, een doorlopend onderzoek dat systematisch de uitkomsten van het revalidatieprogramma evalueert met als doel de kwaliteit van het programma te verbeteren. Dit onderzoek voert Capri Hartrevalidatie uit in samenwerking met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC.

Een van de doelstellingen van hartrevalidatie is een optimale hervatting van werk, vrije tijdsbestedingen, de rol in het gezin en de sociale omgeving. Kortgezegd: maatschappelijk participatie. In het verleden heeft onderzoek zich voornamelijk op werkhervatting gericht. Onbekend was nog in hoeverre deelnemers aan de revalidatie andere dagelijkse bezigheden en de rol in hun sociale omgeving kunnen oppakken en in welke mate hier beperkingen of ontevredenheid bij worden ervaren.  De nieuwe onderzoeksgegevens bieden daarmee belangrijke inzichten voor optimalisatie van hartrevalidatie.

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag met als kerntaak: ondersteunen, bevorderen en stimuleren van cardiologische preventie en revalidatie. Capri voert het hartrevalidatieprogramma uit voor een zevental ziekenhuizen in de regio waaronder het Erasmus MC.

Capri beschikt over een eigen onderzoeksteam dat in samenwerking met onderzoekspartners twee meerjarige wetenschappelijke onderzoeksprojecten uitvoert: De Capri Monitor en het OPTICARE-onderzoek

Gegevens publicatie

Participation in society in patients with coronary artery disease before and after cardiac rehabilitation N. ter Hoeve, M.E. van Geffen, MSc, M.W.M. Post (Prof), H.J. Stam (Prof), M. Sunamura, M.D., R.T. van Domburg, PhD, H.J.G. van den Berg-Emons, PhD

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation.

Meer informatie

Voor meer informatie over Capri Hartrevalidatie kijkt u op www.caprihr.nl. Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Nienke ter Hoeve, onderzoeker Capri Hartrevalidatie 010 - 243 53 35, n.terhoeve@caprihr.nl