Nieuws

Het jonge kind in beeld

28 maart 2017

Door alle veranderingen in het zorglandschap voor jonge kinderen bent u als professional mogelijk op zoek naar de juiste plek voor het kind waar u zich zorgen over maakt. Kinderen tussen 0 en 5 jaar met stoornissen in hun motoriek, spraak-taalontwikkeling en cognitie leren minder makkelijk vanzelf en lopen risico om een secundaire ontwikkelingsachterstand op te lopen. Dat is een achterstand die kan worden voorkomen door de juiste begeleiding.

Klimmendaal voor diagnostiek & advies
Klimmendaal is sterk in diagnostiek en advies. Onze revalidatiespecialisten kunnen in korte tijd de problematiek van een kind multidisciplinair in kaart brengen. De revalidatieartsen van Klimmendaal participeren in centra voor Integrale Vroeghulp en andere samenwerkingsverbanden. Zij kennen het netwerk goed en kunnen daardoor zorgdragen voor de juiste behandeling voor de juiste patiënt op de juiste plaats. Hiermee wordt voorkomen dat een kind van instelling naar instelling wordt verwezen of dat de behandeling te lang slechts op een enkel ontwikkelingsdomein is gericht. Ook voor wijkcoaches is onze diagnostiek een fantastische mogelijkheid om snel het complete plaatje van de ontwikkeling van een kind in beeld te brengen.

Leer mogelijkheden kennen
Wanneer u Klimmendaal laat meekijken naar de mogelijkheden voor uw jonge patiënt, weet u zeker dat het kind het juiste advies en daaropvolgende behandeling of begeleiding krijgt. Diagnostiek & advies van Klimmendaal Kind & Jeugd richt zich op kinderen met een brede ontwikkelingsproblematiek en/of specifieke motorische stoornissen van bekende of onbekende oorzaak. Kinderen met primaire gedragsproblematiek vallen niet binnen onze doelgroep.

Leer de mogelijkheden kennen van een kind, leer de mogelijkheden kennen van Klimmendaal! Verwijzen kan via ZorgDomein of een verwijsbrief aan:

Klimmendaal Kind & Jeugd Apeldoorn
Revalidatiearts Ellen Huisman
Arnhemseweg 11
7331 BA Apeldoorn
Tel (055) 538 27 00

Klimmendaal Kind & Jeugd Arnhem
Revalidatiearts Sabina Groen
Heijenoordseweg 5
6813 GG Arnhem
Tel (026) 352 61 15