Nieuws

Innovatief valpreventie programma voor iedereen binnen handbereik

23 september 2016

Gociety Solutions en Roessingh Research and Development (RRD) slaan de handen ineen. Samen introduceren zij een interactieve gezondheidsapp gericht op valpreventie bij senioren. Als kennisinstituut ontwikkelt en valideert RRD nieuwe gezondheidszorgdiensten, waaronder de e-coach met gepersonaliseerde video-oefeningen voor senioren. Dankzij de GoLivePhone app van Gociety Solutions kunnen grote groepen eindgebruikers voortaan overal gebruik van maken van deze e-coach. RRD en Gociety Solutions vullen elkaar goed aan.
 
De e-coach van RRD bevat gepersonaliseerde video-oefeningen waarmee senioren  aan hun  fysieke gezondheid kunnen werken in een persoonlijk zelfmanagementprogramma. De Val Risico en Val Detectie applicatie van Gociety geven de gebruiker een actieve rol in het op peil houden van hun persoonlijke gezondheid, veiligheid en welzijn. Miriam Luizink, directeur-bestuurder RRD: “Wij streven toegankelijkheid van onze zorginnovaties na. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van.”
 
De strategische samenwerking met RRD stelt Gociety Solutions in staat om haar GoLiveFallPrevention-programma op een unieke wijze vorm te geven:
  • Het programma is niet invasief, volledig automatisch en gevalideerd en meet het risico op vallen op een standaard smartphone, voorzien van de GoLivePhone app;
  • Als het valrisico toeneemt, kan de gebruiker in haar of zijn eigen omgeving gepersonaliseerde en gevalideerde oefeningen zonder begeleiding uitvoeren om het valrisico te verminderen;
  • Mocht de gebruiker toch vallen, dan detecteert het systeem dit en informeert het automatisch de zorgverlener. In eerste instantie gaat deze melding naar de mantelzorg. Mocht deze niet voorhanden zijn, dan kan automatisch doorgeschakeld worden naar de professionele zorgverlening.
Frank Verbeek, CEO van Gociety is blij met de nieuwe mogelijkheden: “Een val detecteren is één, maar een val voorkomen is natuurlijk een echte doorbraak.”