Nieuws

KFA Revalidatieprijs 2015

09 april 2015

Op vrijdag 9 oktober 2015 wordt voor de vierde keer de KFA Revalidatieprijs uitgeloofd.

Aantoonbare en gerealiseerde vernieuwing
Logo KFADe prijs, waaraan een geldbedrag van 20.000 euro is verbonden, is bestemd voor personen die zich hebben ingespannen voor aantoonbare en gerealiseerde vernieuwing in de revalidatie van kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar. De vernieuwing kan betrekking hebben op de implementatie van wetenschappelijk onderzoek, op een nieuwe werkwijze die tot betere resultaten leidt, of op de invoering van een voorziening met duidelijke meerwaarde voor de revalidatie. De vernieuwing of verbetering dient direct ten goede te komen aan de doelgroep en dient aan te sluiten bij de doelstelling van KFA.

Voorstellen indienen
Voorstellen kunnen ingediend worden tot 1 juli 2015. Meer informatie over de prijs en over de criteria kunt u vinden op de website van KFA.
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.