Nieuws

Locatie Lichtenbeek ontvangt EKEP-keurmerk

23 april 2018

Scholengemeenschap Lichtenbeek in Arnhem en Klimmendaal hebben opnieuw het EKEP-Keurmerk in ontvangst mogen nemen.

EKEP staat voor ‘Eén Kind Eén Plan’ en is de uitwerking van de nauwe samenwerking tussen school en revalidatiecentrum. In het gezamenlijke plan staan alle doelstellingen en afspraken voor ouder, kind, onderwijs en revalidatie helder verwoord. Het toetsen voor het kwaliteitskeurmerk EKEP gebeurt aan de hand van uiteenlopende kwalificaties die door alle betrokkenen, inclusief de ouders, worden beoordeeld. Als aan alle gestelde voorwaarden is voldaan, komen school én revalidatiecentrum samen in aanmerking voor het EKEP-Keurmerk.

Het ontwikkelen van het EKEP-Keurmerk is een initiatief van het landelijke overlegorgaan LOOK (Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie) dat zich ten doel stelt onderwijs, revalidatie en ouders met elkaar te verbinden. De toetsing voor het keurmerk is ontwikkeld in samenwerking met het werkveld, de onderwijsinspectie, Revalidatie Nederland en visitatiedeskundigen.