Nieuws

Nieuw revalidatieprogramma na beroerte dankzij bijzondere samenwerking regio

01 oktober 2020

et Elkerliek Ziekenhuis, de Zorgboog, Zorgboog in Balans en Libra Revalidatie hebben gezamenlijk een nieuw revalidatieprogramma opgezet voor mensen die een beroerte (CVA) hebben gehad en kampen met onzichtbare gevolgen die veel kunnen impact hebben. Deze groep patiënten wordt dankzij de nauwe samenwerking sneller herkend en krijgt sneller de best passende zorg, zo dicht mogelijk bij huis.

In Nederland krijgen ieder jaar ongeveer 40.000 mensen een CVA. In de regio Helmond gaat het om ongeveer 360 mensen per jaar. Een overgrote meerderheid van deze mensen kampt na ontslag uit het ziekenhuis met verschillende onzichtbare problemen. Het gaat bijvoorbeeld om problemen met het denkvermogen, stoornissen in gedrag en emoties of vermoeidheid. Dat zorgt onder andere voor langdurig ziekteverzuim, overbelasting van mantelzorgers en veel nieuw bezoek aan het ziekenhuis.

Voor deze groep CVA-patiënten was het tot nu toe lastig passende zorg en begeleiding te vinden. In het ziekenhuis lijken ze goed hersteld te zijn, maar thuis lopen ze tegen de onzichtbare gevolgen aan. De begeleiding van huisarts en therapeuten vanuit de thuissituatie blijken vaak niet voldoende of is te versnipperd.

Expertise gekoppeld en gedeeld

In de nieuwe samenwerking wordt de expertise van de revalidatiearts, neuropsycholoog, ergotherapeut, CVA verpleegkundige, logopedist en fysiotherapeut gekoppeld in nauwe samenwerking met het netwerk van huisartsen. Vitaliek wordt daarbij het expertisecentrum voor CVA-revalidatie.

Heeft een patiënt na de ziekenhuisopname en de controleafspraak last van onzichtbare klachten? Dan verwijst de neuroloog naar het samenwerkingsverband.

Een CVA-verpleegkundige gaat op huisbezoek en een revalidatiearts en neuropsycholoog beoordelen wat de patiënt nodig heeft om zo vroeg mogelijk de juiste behandeling op de juiste plek te krijgen. Deze aanpak zorgt ervoor dat patiënten snel meer inzicht in de onzichtbare gevolgen van het CVA krijgen en voorkomt daarmee later in het traject veel onnodige problemen voor de patiënt en onnodige (dure) zorg. 

Deze week was de officiële startbijeenkomst met alle betrokken partijen. De komende maanden geldt als pilot voor 30 patiënten. Met die ervaringen wordt gekeken wat de aanpak oplevert, hoe de samenwerking verder verbeterd kan worden en wellicht uitgebreid kan worden naar andere aandoeningen. Ook is het de bedoeling dat huisartsen straks rechtstreeks kunnen verwijzen naar dit nieuwe samenwerkingsverband.

Juiste Zorg Op Juiste Plaats

Deze nieuwe aanpak sluit helemaal aan op de landelijke ontwikkeling ‘Juiste Zorg Op Juiste Plaats’ waarbij de patiënt centraal staat in het netwerk van zorgverleners met als doel om betere zorg te verlenen en duurdere zorg te voorkomen.

ZonMw, organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, heeft een  startsubsidie van 37.500 euro gegeven voor deze vernieuwende aanpak.