Nieuws

Nieuwe bestuursleden Revalidatie Nederland

12 december 2019

Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede en dr. Henri Plagge, bestuurder bij Adelante zorggroep, zijn toegetreden tot het bestuur van Revalidatie Nederland. Zij volgen Patricia Esveld (Heliomare) en Guido van den Boogaert (Rijndam Revalidatie) op, die beiden de sector hebben verlaten.
 
Ronald Spanjers heeft meer dan 25 jaar ervaring in de Nederlandse ziekenhuizen. Hij werkte hiervoor als bestuurder van IKNL (Intergraal Kanker Centrum Nederland). Henri Plagge is arts M&G en vanaf 1986 werkzaam in beleids-, management en bestuursfuncties in de zorg in verschillende sectoren. Hij is vanaf 1 mei 2017 bestuurder bij Adelante zorggroep.
 
Revalidatie Impact
Beide bestuurders hebben grote ambities in het bestuur van Revalidatie Nederland. Ronald Spanjers zet zich in voor een landelijk register revalidatiezorg, Revalidatie Impact. “De revalidatiezorg, en in het bijzonder de kinderrevalidatiezorg, in Nederland is van hoog niveau”, vindt hij. ”Inzicht in de (lange) termijn effecten van onze behandelingen gaat helpen om onze zorg verder te kunnen verbeteren.”
 
Financieringssystematiek
Henri Plagge richt zich in het bestuur vooral op de financieringssystematiek van de sector. “Deze is gecompliceerd en verouderd. Een financieringssysteem dat recht doet aan de specifieke kenmerken van de medisch specialistische revalidatie is één van de belangrijkste actuele uitdagingen van de sector.” Hij is van mening dat de sector heeft laten zien dat er geen sprake is van een commerciële productiedrive. Er is behoefte aan een eenvoudige financieringssystematiek. Plagge: “Vertrouwen in de professionals en hun organisaties moeten hierbij hand in hand gaan met het stimuleren van doelmatigheid en innovatie. Dit kan als er de mogelijkheid is om een gezonde bedrijfsvoering met een beperkt resultaat te realiseren.”


Ronald Spanjers

Henri Plagge