Nieuws

Nieuwe cursus 'Nieuwe cursus Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'

16 juni 2016

Het Landelijk Orgaan Onderwijs- en Kinderrevalidatie (LOOK) legt momenteel de laatste hand aan de cursus ‘Wegwijs in het speciaal onderwijs en de kinderrevalidatie'. Deze is bedoeld voor nieuwe medewerkers in het speciaal onderwijs en in de kinderrevalidatie die werken met lichamelijk en meervoudig gehandicapte kinderen. De cursus is vanaf het najaar beschikbaar, en is tot stand gekomen met medewerking van LECSO, Revalidatie Nederland en de Dutch-ACD.
 
De cursus wordt al aangekondigd door LOOK zodat u kunt inventariseren welke medewerkers hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen. LOOK wil door middel van deze cursus bijdragen aan landelijke uniformiteit voor wat betreft basiskennis van medewerkers op scholen en in revalidatiecentra. Meer informatie is te vinden op de website van LOOK
 
Meer informatie: Jeroen Smale, beleidsmedewerker.