Nieuws

Nieuwe website Netwerk LOOK

18 februari 2016

Logo LookNetwerk LOOK, het Landelijk Overlegorgaan Onderwijs en Kinderrevalidatie heeft zijn nieuwe website gelanceerd. De nieuwe site is, net als voorheen, bereikbaar via www.netwerklook.nl.

Op de nieuwe website is alle informatie overzichtelijk gepresenteerd: informatie over LOOK, nieuws, scholing en belangenbehartiging. Hierdoor kunnen scholen, artsen en ouders de ontwikkeling van kinderen en jongeren met een lichamelijke handicap nog beter ondersteunen zonder dubbel werk te doen. Veel ruimte is er ook voor de projecten die vanuit LOOK geïnitieerd worden. Dit past goed binnen de huidige koers van LOOK, als netwerk- en projectorganisatie, die daarvoor op het juiste moment de juiste expertise van personen binnen LOOK inzet.

De nieuwe site heeft nu ook een  responsive design, wat inhoudt dat de site zich automatisch aanpast aan het device (zoals pc-smartphone-ipad). Linken met social media is ook mogelijk geworden.
 
Landelijk Overleg Onderwijs en Kinderrevalidatie is het netwerk van alle organisaties in ons land die actief zijn op het raakvlak van onderwijs en kinderrevalidatie, met als doel een voortdurende kwaliteitsverbetering van de zorg, ondersteuning en de ontwikkelmogelijkheden van kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking. 

Naar de nieuwe website van LOOK