Nieuws

Nieuwe website Revalidatie Nederland

05 maart 2015

Revalidatie Nederland heeft haar nieuwe website gelanceerd. Deze website voegt de informatie die voorheen op de websites www.revalidatie.nl en www.revalidatienederland.nl te vinden was samen. De nieuwe website is bereikbaar via www.revalidatie.nl. 

Op de homepage kan de bezoeker kiezen tussen twee onderdelen: Revalidatie Nederland en Revalideren. Het gedeelte over revalideren is bedoeld voor iedereen die iets meer wil weten over revalideren in het algemeen, zoals de soorten revalidatie, het revalidatietraject en waar je kunt revalideren. Dit gedeelte is primair bedoeld voor patiënten, hun familie, verwijzers en andere geïnteresseerden. Het gedeelte over Revalidatie Nederland is vooral bedoeld voor stakeholders, zoals de NZa, het ZorgInstituut, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de zorgverzekeraars, ZonMw, DBC Onderhoud, het Ministerie van VWS, politici, pers en (potentiële) leden.

Op de nieuwe website is veel meer aandacht voor profilering van de leden. Zo hebben alle lid-instellingen van Revalidatie Nederland binnen de website een eigen pagina waarop ze zich kunnen presenteren. Bovendien kunnen ze zelf nieuws en agenda-items opgeven. Deze berichten komen terug op de eigen pagina, maar kunnen afhankelijk van het onderwerp ook op andere delen van de website terug komen. Daarnaast wordt steeds een ander lid ´uitgelicht´ op de homepage.

Revalidatie Nederland verwacht met deze website de doelgroepen op een goede manier te kunnen informeren en de leden optimaal te ondersteunen. Ook draagt het in belangrijke mate bij aan de profilering van de medisch specialistische revalidatie en haar leden.  
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.