Nieuws

Oudercursus helpt kinderen zich te uiten via spraakcomputer

17 september 2018

Kinderen die door een motorische beperking niet of moeilijk praten, kunnen gebruik maken van een spraakcomputer om zich te uiten. Rijndam Revalidatie merkte dat veel ouders, na aanschaf van zo’n dynamisch en duur hulpmiddel, veel vragen over het gebruik hebben. Hoe werkt de software? Hoe leer ik mijn kind de symbolen te gebruiken? Hoe sluit dit aan op de behoeften en mogelijkheden van mijn kind? Om ouders en begeleiders hierin te ondersteunen heeft Rijndam de cursus ‘Kletskanjers’ ontwikkeld.
 
Zeggen wat je wilt
“Het is mooi om te zien, dat kinderen die zich niet of moeizaam verstaanbaar kunnen maken, dankzij een spraakcomputer toch hun wensen, gedachten en gevoelens kunnen uiten”, vertelt Jolanda van der Giessen, logopedist bij Rijndam. In de cursus leren ouders en begeleiders hoe zij dit hulpmiddel in het dagelijks leven van het kind kunnen gebruiken. Ouders zijn blij verrast over de inhoud. De cursus richt zich erop, dat het kind met de spraakcomputer kan zeggen wat hij wil, tegen wie hij wil en wanneer hij dit wil. Jolanda: “Zelfstandig communiceren staat voorop”.
 
Kennis en vaardigheden
Om communicatie via een spraakcomputer te laten slagen, is het van belang dat ouders en begeleiders van het kind het hulpmiddel kunnen aanpassen aan de behoeften van de gebruiker. Dit vraagt om begeleiding en training van de betrokkenen, waarna zij het kind wegwijs kunnen maken op zijn computer. De groep cursisten, bestaande uit ouders, leerkrachten, klassenassistenten en therapeuten krijgen in drie bijeenkomsten kennis over het werken met de spraakcomputer. Daarnaast wordt er veel praktisch geoefend, zodat zij het dynamische hulpmiddel succesvol in alle dagelijkse situaties kunnen gebruiken.
 
Advies bij Ondersteunde Communicatie
De cursus ‘Kletskanjers’ is ontwikkeld door het adviesteam Ondersteunde Communicatie van Rijndam. Dit OC-adviesteam, bestaande uit logopedisten, een ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog, is er voor kinderen die zich door een beperking onvoldoende verstaanbaar kunnen maken. Samen met ouders wordt gezocht naar de best passende ondersteuning, bijvoorbeeld met gebruik van een hulpmiddel zoals een communicatiemap of spraakcomputer. Ouders die geïnteresseerd zijn in de cursus of het OC-adviesteam, kunnen voor meer informatie mailen naar ocadvies@rijndam.nl.