Nieuws

Parkinsonapp (Cue2Walk) genomineerd voor Innovatieprijs van ParksinonNet

17 november 2016

Enige tijd geleden heeft De Haagse Hogeschool samen met Sophia Revalidatie een app ontwikkeld ter ondersteuning van patiënten met de ziekte van Parkinson.  Er lag een prachtig werkend prototype  en inmiddels heeft  het bedrijf  Totem  Open Health  interesse getoond in de app. We zijn heel trots dat zij de app nu - samen met De Haagse Hogeschool en TU Delft -  doorontwikkelen tot een officiële zorgapplicatie.  De app is inmiddels  ook genomineerd voor de Innovatieprijs van ParkinsonNet, een prijs ter waarde van € 15.000,-.  


Hoe helpt de  app  patiënten met de ziekte van Parkinson?
Loop- en balansproblemen komen veelvuldig voor bij patiënten met de ziekte van Parkinson. Tijdens “freezing” heeft de patiënt het gevoel dat de voeten aan de grond blijven plakken en er geen adequate voorwaartse passen meer gemaakt kunnen worden. In 2013 is er vanuit Sophia Revalidatie een idee gekomen om een app te ontwikkelen voor deze Parkinsonpatiënten. Deze app zou moeten herkennen wanneer een patiënt “freezing of gait” vertoont om vervolgens automatisch een geluidsignaal op te starten die patiënten helpt om weer goed te kunnen lopen. Dit idee is in samenwerking met de Haagse Hogeschool, in het kader van een zorgvernieuwingsproject, uitgewerkt. Aan het einde van het project was er een werkend prototype beschikbaar.

Doorontwikkelen prototype tot  veilige zorgapplicatie
Voordat  het prototype aangeboden kan worden aan een breed publiek, dient de app verder ontwikkeld te worden. Daar is het bedrijf Totem Open Health nu mee bezig.  Dit bedrijf ontwikkelt een “wearable” met verschillende sensoren. De afgelopen tijd is er in samenwerking met de Haagse Hogeschool, de TU Delft en Totem Open Health gewerkt aan de sensor en de applicatie.  De app is nog niet helemaal klaar om aan onze patiënten aan te kunnen bieden, maar daar wordt hard aan gewerkt.

Genomineerd voor Innovatieprijs van ParkinsonNet
De app is inmiddels genomineerd voor de Innovatieprijs van ParkinsonNet. De prijs, een bedrag van   € 15.000,-  wordt om het jaar uitgereikt en kan worden gebruikt om het project verder uit te werken. Op  8 december a.s.  wordt op het Parkinsoncongres in Rotterdam de winnaar bekend gemaakt.