Nieuws

Pijnrevalidatie goed product

19 september 2016

Medisch specialistische pijnrevalidatie heeft hoogstwaarschijnlijk veel effect bij chronische pijn. Lees meer in Revalidatie Magazine (RM).

Pijnrevalidatie goed product - Revalidatie Magazine (RM) nr. 3 2016

Medisch specialistische revalidatie heeft hoogstwaarschijnlijk veel effect bij chronische pijn, ook op de langere termijn. Dat blijkt uit een recent onderzoek onder 165 patiënten. Voor onderzoeker Rob Smeets bevestigen de uitkomsten dat pijnrevalidatie een goed product is.
 
'Als revalidatiearts, gespecialiseerd in pijnrevalidatie, krijg je regelmatig de vraag: wat doet die pijnrevalidatie nu eigenlijk?', vertelt Rob Smeets, hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de Universiteit Maastricht en revalidatiearts bij Libra Revalidatie & Audiologie. 'Het beeld is dat revalidatie bij veel patiënten helemaal geen effect heeft. En dat het effect, als het er al is, van korte duur is.' Daarom is Smeets blij met de onderzoeksresultaten die te vinden zijn in het artikel Long-Term Outcomes of Multidisciplinary Rehabilitation for Chronic Musculoskeletal Pain'. Smeets: 'Het bijzondere aan dit onderzoek is dat we de patiënten twee jaar lang hebben gevolgd, nadat ze vijftien weken behandeld waren bij het Rijnlands Revalidatie Centrum.' 
 
Duidelijke verbetering
Daarbij bleek dat medisch specialistische pijnrevalidatie hoogstwaarschijnlijk een groot positief effect heeft, ook op de langere termijn. 'Dat was het geval bij meer dan 70 procent van de onderzoeksgroep. Deze patiënten rapporteerden een duidelijke verbetering op het terrein van pijn, moeheid, ervaren beperkingen, vitaliteit, algemeen lichamelijke functioneren, zorggebruik en werkhervatting. Ook het geestelijk functioneren ging vooruit, zij het iets minder sterk.'
De studie kende geen controlegroep, die geen behandeling kreeg. De verbeteringen zouden dus ook andere oorzaken kunnen hebben dan de behandeling. Volgens Smeets is dat onwaarschijnlijk. 'De behandelde patiënten hadden gemiddeld al meer dan vijf jaar pijnklachten, waarin geen verbetering optrad. Het ligt dus voor de hand dat de verbetering werd veroorzaakt door de behandeling.'
 
Eerste lijn
Wel denkt Smeets dat de pijnrevalidatie beter georganiseerd kan worden. 'De nieuwe Zorgstandaard Chronische Pijn, die binnenkort klaar is, bepleit een nieuwe benadering. We moeten de keten anders inrichten. Er moet zo vroeg mogelijk, bij voorkeur in de eerste lijn, een goede analyse van het probleem gemaakt worden. Daartoe moet de medisch specialistische revalidatie haar kennis en kunde naar de eerste en anderhalve lijn brengen. Bijvoorbeeld door daar spreekuur te houden, en door diagnostische en andere kennis over te dragen aan verpleegkundigen.'
Dat leidt tot een risicoprofiel, waaruit blijkt welke patiënten in de eerste en anderhalve lijn behandeld kunnen worden. 'Wanneer dat tijdig gebeurt, lopen de problemen niet uit de hand, en vermindert de druk op de tweede en derde lijn, die op dit moment groot is.' Smeets denkt dat die ontwikkeling door gaat zetten. 'Het wordt nog spannend wie de regierol neemt. Huisartsen, anesthesisten of revalidatieartsen. Het belangrijkste is dát het gebeurt, want pijnrevalidatie is niet voor niets zo omvangrijk. Het gaat om een grote groep patiënten en hun lijden is groot. Daarom moeten we ervoor zorgen dat ze veel sneller aan een op maat gesneden behandeling kunnen beginnen.'

Auteur: Adri Bolt

Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 3 2016