Nieuws

Positieve ervaringen thuisconsulten

30 augustus 2016

Het kinderteam van De Hoogstraat Revalidatie is enige tijd geleden gestart met @home, een project waarin kinderen en ouders in  hun thuisomgeving en niet alleen in het revalidatiecentrum worden gezien.

Het project @home is in nauwe samenwerking met ouders, zorgprofessionals en management opgezet en geëvalueerd. Door alle betrokkenen werden de thuisconsulten als zeer positief ervaren.

Voor de behandeling heeft het tevens geleid tot een betere samenwerking en informatieoverdracht naar de 1e-lijns-zorgverlener die de behandeling thuis kan voortzetten.

Mede door deze ervaringen en door de samenwerking in alle fases was het mogelijk om op relatief eenvoudige wijze thuisconsulten definitief te implementeren in het revalidatieprogramma.

Lees het hele artikel

Meer over het project @home