Nieuws

Regionaal Zorgnetwerk ALS groot succes

30 maart 2018

Donderdag 22 maart vond de eerste bijeenkomst  van het  regionale zorgnetwerk ALS  plaats. We zijn trots dat ca. 35 deelnemers aansloten bij dit expertisenetwerk in de regio Haaglanden! Athur de Grund, fysiotherapeut en projectleider van Sophia Revalidatie vertelt u graag meer over het netwerk en onze regierol daarin.

De patiënt centraal

Bij Sophia Revalidatie staat de patiënt centraal. We kijken naar de behoefte van de patiënt en zijn systeem, ook buiten de grenzen van onze eigen organisatie. We zijn sterk in het samenwerken met ketenpartners en we benutten elkaars mogelijkheden optimaal.

Format voor opzetten zorgnetwerk ALS ontwikkeld

“Vanuit deze visie ontstond het idee voor het opzetten van een regionaal expertisenetwerk rondom ALS patiënten”, vertelt Arthur de Grund. “ALS Nederland werkte hier graag aan mee. Het is immers ook hun wens om de expertise die ligt bij het ALS Centrum Nederland en de diverse ALS-teams meer uit te dragen naar de patiënt en de eerste lijn. Dankzij een subsidie konden wij aan de slag met het uitwerken van ons idee voor een regionaal zorgnetwerk. Afgesproken is dat we het zorgnetwerk op een transparante manier opzetten, zodat andere ALS-teams in het land ons format kunnen overnemen.”


Opzet bijeenkomsten

Voor de komende twee jaar hebben we een scholingsprogramma ontwikkeld waarin we kennis over ALS en aanverwante ziektebeelden uitwisselen. Op die manier ontstaat er een netwerk van behandelaars die actuele kennis heeft en elkaar weet te vinden in het belang van de patiënt. In eerste instantie richten we ons op huis- en verpleeghuisartsen, fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. In de toekomst willen we ook zeker andere beroepsgroepen zoals ergotherapeuten en logopedisten uitnodigen.  Voor de diverse kwaliteitsregisters is accreditatie  aangevraagd.


Zeer positieve reacties

De eerste bijeenkomst werd druk bezocht door voornamelijk fysiotherapeuten en thuiszorgmedewerkers. De reacties waren erg positief. Sommige deelnemers hopen zelfs op meerdere scholingsmomenten per jaar.  Ook de wens om snel andere disciplines zoals ergotherapeuten deel te laten nemen aan het netwerk werd  besproken.  “Dat is een goed teken, want de wil is er in de hele keten om de zorg voor de ALS patiënt optimaal te  laten verlopen. We hebben een mooie eerste stap gezet om dit te bewerkstelligen,”  aldus Arthur.
 

Meer informatie over het netwerk?

Op www.sophiarevalidatie.nl/ALSnetwerk staat alle informatie over het ALS zorgnetwerk met links naar waardevolle sites met richtlijnen en ondersteunende filmpjes. Ook zijn de deelnemers aan het netwerk hierop terug te vinden.

Verdieping: lees het artikel in het Revalidatie Magazine over de opzet van het ALS Netwerk.