Nieuws

'Revalidatie werkt heel goed bij DCD'

15 juni 2016

Sommige kinderen redden zich minder soepel in het dagelijks bestaan. Ze hebben moeite met het aanleren van allerlei motorische vaardigheden, zoals tekenen, schrijven, fietsen en zwemmen. Ze kunnen niet goed meespelen met andere kin-deren, hebben problemen bij aankleden, praten, bewegen. Dit kan worden veroorzaakt door DCD: developmental coordination disorder. 'Als dit niet wordt opgepikt kan zo'n kind in een neerwaartse spiraal komen en enorm vastlopen. Revalidatie kan gelukkig vaak heel goed helpen,' zegt Sebastiaan Severijnen, revalidatiearts van het DCD-team bij het Rijnlands Revalidatie Centrum.

Lees meer in Revalidatie Magazine (RM)