Nieuws

Revalidatiesector komt direct tegemoet aan roep minister om transparantie

05 maart 2015

Minister Schippers van VWS heeft 2015 tot jaar van de transparantie uitgeroepen en heeft hierover op maandag 2 maart jongstleden een brief aan de Kamer geschreven. De revalidatiesector deelt de mening van de minister dat kwaliteit van zorg transparant moet zijn en komt daaraan direct tegemoet. Sinds maandag 2 maart jongstleden zijn alle kwaliteitsgegevens van de revalidatiesector openbaar op www.zorginzicht.nl.  Met de publicatie op www.zorginzicht.nl laat de revalidatiesector voor elke locatie op individuele indicatoren zien hoe de sector presteert.

 
Kwaliteitsvenster
De revalidatiesector heeft transparantie hoog in het vaandel staan en is van mening dat kwaliteitsinformatie makkelijk vindbaar en toegankelijk moet zijn. De publicatie op www.zorginzicht.nl is hiervoor een eerste stap. In juni 2015 zet de sector een volgende stap. Dan introduceert Revalidatie Nederland samen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen een kwaliteitsvenster voor de revalidatiesector. Hiermee kunnen revalidatie-instellingen patiënten eenduidige, betekenisvolle en onderscheidende online informatie geven over de kwaliteit van de revalidatiezorg.
 
Goede prestaties
De revalidatiesector laat haar prestaties graag zien. Uit de kwaliteitsgegevens op www.zorginzicht.nl komt onder andere naar voren dat de revalidatiesector goed presteert. Zo zijn de patiënten zeer tevreden over de revalidatie-instellingen. Volwassenen geven gemiddeld een 8,3 als rapportcijfer en (ouders van) kinderen een 8,1. Ook blijkt dat klinische patiënten na een behandeling bijna altijd weer zelfstandig kunnen gaan wonen.