Nieuws

Rijndam Revalidatie meet pati√ęnttevredenheid via innovatieve app

07 augustus 2017

Rijndam Revalidatie gebruikt vanaf deze zomer een innovatieve app om tevredenheid bij patiënten te meten. Deze applicatie biedt de mogelijkheid om op elk moment feedback van patiënten te verzamelen en er op te reageren, waardoor er continu en gericht kan worden verbeterd. Hierdoor wordt verdere verbetering van de zorg nog meer een onderdeel van het werk.

Zorg verder verbeteren
Rijndam meet met de applicatie continu de patiënttevredenheid op thema’s die relevant zijn voor de hele organisatie of een afdeling. De patiënt krijgt van een medewerker een iPad uitgereikt en vult ter plaatse een vragenlijst in. Elke afdeling beschikt over een eigen dashboard, waarin resultaten direct zichtbaar zijn. Ze kunnen patiënten die een e-mailadres hebben achtergelaten, bedanken voor hun medewerking en op de hoogte brengen van de acties die de afdeling neemt op basis van hun antwoorden en suggesties. Door deze mogelijkheden kan beter en gerichter worden ingespeeld op de zorgbehoefte van de desbetreffende afdeling.

Gebruiksvriendelijk
Het nieuwe tevredenheidsonderzoek betekent een hele nieuwe manier van omgaan met tevredenheidsmetingen, waarbij medewerkers en patiënten samen op een positieve wijze de zorg verder verbeteren. Projectleider Marieke Jacobs legt uit: “We hebben allerlei instrumenten en partijen geselecteerd en voor deze innovatie app gekozen vanwege de gebruiksvriendelijkheid voor zowel patiënten als medewerkers. Een ander pluspunt is dat deze app stuurt op verbetermogelijkheden en niet op het verzamelen van cijfers.”

Brede uitrol
Rijndam start met deze nieuwe manier van tevredenheidsonderzoek op de afdelingen Arbeidsrevalidatie, Dwarslaesie/Heelkunde en Kind/Jeugd, en op de locatie IJsselland ziekenhuis. Planning is dat begin 2018 deze applicatie op alle vijftien locaties van Rijndam wordt gebruikt. Deze applicatie komt in de plaats van het jaarlijkse papieren tevredenheidsonderzoek.