Nieuws

Rijnlands Revalidatie Centrum behaalt eerste doelstelling VIPP

25 juli 2018

Een extern auditbureau heeft vastgesteld dat het Rijnlands Revalidatie Centrum de eerste doelstelling van het VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional) behaald heeft.

VIPP

Na een formeel akkoord van het Ministerie van Volksgezondheid, kan het Rijnlands Revalidatie Centrum het bijbehorende subsidiebedrag definitief als toegekend beschouwen. Sophia zal binnenkort ook getoetst worden door het auditbureau.

Het VIPP is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), om te stimuleren dat in 2020 alle Nederlanders digitaal toegang hebben tot hun medische gegevens én medicatie-overzichten digitaal inzichtelijk zijn. Hierdoor kunnen patiënten zich beter voorbereiden op het gesprek met hun arts en zijn zij beter in staat mee te denken en te beslissen in hun behandeling. De zorg zou hierdoor patiëntgerichter, doelmatiger en veiliger worden.

VIPP-doelstellingen
De doelstellingen zijn als volgt:
  • Vanaf 1 oktober 2018 kan de patiënt op aanvraag een download van zijn / haar medische gegevens krijgen.
  • Vanaf 31 december 2018 kan de zorginstelling een digitaal actueel overzicht van medicatie van de patiënt raadplegen.
  • Vanaf 31 december 2019 heeft de zorginstelling een beveiligd patiëntenportaal waarin de patiënt zijn/ haar medische gegevens kan inzien.
  • Vanaf 31 december 2019 kan de zorginstelling medicatievoorschriften digitaal aanbieden als vooraankondiging en/of recept.
  • Vanaf 31 december 2019 kan de zorginstelling digitaal een actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag.
Prachtig instrument
De Raad van Bestuur van het RRC en Sophia Revalidatie is blij met het positieve resultaat. Het behalen van de eerste module is een belangrijke stap en goede ontwikkeling in de aanloop naar het in gebruik nemen van een patiëntenportaal:“We vragen het al lange tijd van patiënten: ‘Denk mee, beslis mee!’ Met het patiëntenportaal hebben we in de toekomst een prachtig instrument in handen waarmee we de patiënt intensiever bij zijn behandeling betrekken. Dit sluit helemaal aan bij het doel van medisch specialistische revalidatie: de patiënt leren om zelf de regie over zijn behandeling en zijn aandoening te nemen.”