Nieuws

Rondetafelgesprek ´In voor mantelzorg´ onderstreept belang samenwerking professionals en mantelzorgers

05 maart 2015

In het kader van het project ‘In voor mantelzorg’, waar enkele ziekenhuizen en revalidatiecentra in participeren, heeft op maandag 2 maart jongstleden een rondetafelgesprek plaatsgevonden. Staatssecretaris Martin van Rijn ging tijdens dit rondetafelgesprek in discussie met professionals uit alle geledingen van de zorg. Hij wilde weten welke mogelijkheden zij zien om het contact tussen professionals en mantelzorgers te versterken, en welke problemen zij ervaren om die versterking verder vorm te geven.

Logo In voor MantelzorgDe aandacht die het programma In voor mantelzorg het afgelopen jaar aan dit onderwerp heeft gegeven, bleek een positieve invloed te hebben gehad. Het onderwerp is in alle geledingen van de zorg volop in de aandacht komen te staan en het enthousiasme om hiermee door te gaan is groot. Wel blijkt het voor professionals nog moeilijk om de omslag te maken van “zorgen voor naar zorgen dat” en voelen zij zich soms gevangen in regels en domeinen.

Van Rijn toonde zich bijzonder gecharmeerd van alle acties en tips die hij tijdens het rondetafelgesprek te horen kreeg. Hij zegde toe alles in het werk te zullen stellen om te voorkomen dat financiering en regelgeving de verdere ontwikkeling hiervan zouden belemmeren, en vroeg in ruil daarvoor van de aanwezige professionals om successen actief te delen met de media en vooral ook onder beroepsgenoten in de dagelijkse praktijk.
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.