Nieuws

RRC behaalt VMS certificaat

14 december 2015

Het Rijnlands Revalidatie Centrum heeft onlangs een gerenommeerd certificaat voor veiligheid behaald. Het zogenaamde ‘VMS’ certificaat wordt door ziektekostenverzekeraars verplicht gesteld. Het geeft aan dat het RRC een systeem heeft waarmee zij veiligheidsrisico’s voor patiënten doorlopend signaleert, verbeteringen doorvoert , beleid vastlegt, evalueert en aanpast.  Het RRC ging voor de eerste keer ‘op’ voor het certificaat.  


Sterke punten
Het VMS is opgebouwd aan de hand van  vijf veiligheidsthema’s, te weten: basis medische zorg, incidenten revalidanten (ongelukken), medicatie, infectiepreventie en technologie (of de apparatuur goed wordt onderhouden bijv.).
De inspectie zag een aantal sterke punten bij het RRC. Bijvoorbeeld de manier waarop het systeem van medicatie voorschrijven en uitdelen steeds verbeterd is. Of het systeem waarmee ze bij haar patiënten de risico’s in beeld hebben. Ook sterk noemden ze aanpak van de MIP-commissie om te beoordelen of incidenten toeval zijn of dat er structureel iets mis is. Maar wat hen vooral trof, was de cultuur van het RRC om zaken op een cyclische manier aan te pakken. Dat wil zeggen het planmatig over dingen nadenken, evalueren en bijstellen.