Nieuws

Samenwerking voor excellente dwarslaesiezorg

29 november 2016

Om betere zorg te kunnen bi‚Äčeden aan patiënten met een dwarslaesie hebben vier revalidatiecentra op 23 november 2016 hun handtekening gezet om samenwerking formeel te bekrachtigen. Hiermee ontstaat een goed samenhangend revalidatienetwerk in de vier noordelijke provincies. Het gaat om UMCG Centrum voor Revalidatie in Haren/Groningen, Roessingh, Centrum voor Revalidatie in Enschede, Revalidatie Friesland in Beetsterzwaag en Vogellanden in Zwolle.

In Nederland leven ongeveer 12.000 mensen met een dwarslaesie. De patiëntenvereniging Dwarslaesie Organisatie Nederland heeft samen met het Nederlands-Vlaams Dwarslaesiegenootschap een zorgstandaard ontwikkeld. Hierbij gaat het om ‘de juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plaats’. Dicht bij huis waar dat kan, centraal waar dat moet als het gaat om complexe problematiek. Door het bundelen van de krachten kunnen de centra hieraan tegemoet komen voor de eerste revalidatiezorg, de vervolgrevalidatie en de nazorg.

Eerste revalidatiezorg, vervolgrevalidatie en nazorg
In de eerste fase van dwarslaesierevalidatie gaat het om een zeer complexe intensieve hulpvraag die intensieve en gespecialiseerde behandeling vraagt. Deze revalidatiezorg wordt geboden door het UMCG Centrum voor Revalidatie (volwassenen) in Haren/Groningen en Roessingh, Centrum voor Revalidatie (volwassenen en kinderen) in Enschede.

In de tweede fase gaat het om adequate vervolgrevalidatie en nazorg waarbij ook dicht bij huis goede dwarslaesiezorg wordt aangeboden. Naast de bovengenoemde centra wordt deze zorg ook aangeboden door Revalidatie Friesland (Beetsterzwaag) en Vogellanden (Zwolle). Deze laatste twee centra kunnen altijd terugvallen op de expertise van de twee gespecialiseerde centra in Enschede en Haren/Groningen. Gezamenlijk bieden de vier centra specialistische nazorg.

Kennisuitwisseling, opleiding en onderzoek
Naast de directe patiëntenzorg hebben de centra afgesproken nauw samen te werken op het terrein van kennisuitwisseling, opleiding, wetenschappelijk onderzoek, netwerkontwikkeling en gezamenlijke belangenbehartiging.