Nieuws

​Start Dekkerswald Foundation: onderzoek langdurige en complexe gezondheidsproblemen

29 september 2016

Radboudumc, ZZG zorggroep en Ciran starten onderzoeksinstituut Dekkerswald Foundation. Doel is de zorg voor mensen met langdurige en complexe gezondheidsproblemen te verbeteren, zodat zij na afzienbare tijd weer participeren in de maatschappij. Uitgangspunt is een integrale aanpak van lichaam, leefomgeving, mentale en spirituele aspecten.
 
Multidimensionale benadering
Het groeiend aantal mensen met langdurige en complexe gezondheidsproblemen stelt de huidige maatschappij en gezondheidszorg voor uitdagingen. Als gezondheidszorg ook voor deze mensen effectief wil zijn, vereist dit een multidimensionale benadering. Een integrale aanpak die aangrijpt op de balans tussen lichaam, leefomgeving en mentale aspecten, inclusief het spirituele element. Gezondheidszorg met als resultaat dat mensen na afzienbare tijd participeren in de maatschappij.
Om deze zorg blijvend te verbeteren, is een kennisinfrastructuur noodzakelijk. Centraal hiervoor staan verrichten van wetenschappelijk onderzoek, creatie van kennis en ontwikkelen van activiteiten die nodig zijn voor de vertaling naar gezondheidsbevorderend handelen door zorgcliënten en zorgprofessionals.
Radboudumc, ZZG zorggroep en Ciran doen gezamenlijk al geruime tijd onderzoek naar de mogelijkheden om de ontwikkeling en de innovatie van integrale, multidimensionale zorgverlening te bestendigen. Dit heeft geleid tot de keuze voor de oprichting van een specifiek op deze activiteit gericht kennis- en onderzoeksinstituut: de Dekkerswald Foundation.
 
Creatie van kennis
De Dekkerswald Foundation focust op vragen die betrekking hebben op lichaam, leefomgeving, mentale aspecten en de relatie hiertussen. In de werkagenda wordt rekening gehouden met de perspectieven van de cliënt, de professional en de zorgorganisatie. Bij het verrichten van alle activiteiten streeft de foundation naar hoogwaardige resultaten die voldoen aan nationale en internationale richtlijnen en inzichten met betrekking tot de creatie van kennis en de vertaling van kennis. Waar nodig en mogelijk zal het instituut een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van bedoelde (bestaande) richtlijnen en inzichten.
 
Partners
De Dekkerswald Foundation is een samenwerking tussen Radboudumc, ZZG zorggroep en Ciran.
  • Radboudumc vanuit de behandeling van cliënten in het Pijnbehandelcentrum voor Pijn en Palliatieve geneeskunde en haar wetenschappelijke onderzoeksfunctie.
  • ZZG zorgroep vanuit haar integraal model van kwaliteit van leven en de multidimensionale zorgverlening gericht op de kwetsbare mens.
  • Ciran vanuit haar zorgverlening op het terrein van revalidatie en participatie en het in dat kader ontwikkelen van innovatieve programma’s, die een integrale aanpak tussen revalidatie en participatievermogen bevorderen.
Ook andere partijen, zoals aanbieders van revalidatiezorg in binnen- en buitenland en andere kennisinstellingen, kunnen zich aansluiten als partner.
 
Adviesraad
Het instituut laat zich bijstaan door een adviesraad onder voorzitterschap van Prof. K.C.P. Vissers, hoofd van het Expertisecentrum voor Pijn en Palliatieve Geneeskunde aan de Radboud Universiteit te