Nieuws

Subsidie toegekend aan belangrijk samenwerkingsproject digitale revalidatie

21 mei 2015

Het lectoraat Revalidatie kreeg onlangs het bericht dat het project FAST@HOME (Fit After STroke) subsidie krijgt. FAST@HOME wil het mogelijk maken thuis te revalideren na een CVA, ook wel beroerte genoemd. Het project start 1 oktober 2015 en duurt 4 jaar. FAST@HOME is een samenwerkingsverband van Sophia Revalidatie met o.a. de Haagse Hogeschool , het LUMC  en het Rijnlands Revalidatiecentrum.  Het onderzoeksgeld is toegekend door de Stichting Innovatie Alliantie, een orgaan dat HBO-onderzoeksgeld (RAAK-PRO) inzet om professionals in het werkveld te ondersteunen.
 

Doel FAST@HOME

Het doel van het project is om een digitale revalidatieomgeving samen te stellen met een geïntegreerd aanbod van relevante e-health interventies, zoals games, e-coaching en draagbare technologie. Hiermee kan een behandelprogramma worden opgesteld op basis van de wensen van professionals, CVA-patiënten en mantelzorgers. Op die manier wordt thuis revalideren na een CVA mogelijk. 
 
Tegelijkertijd beantwoordt FAST@HOME in een Randomised Controlled Trial met 150 revalidanten de centrale onderzoeksvraag: “In welke mate wordt de kwaliteit van behandelen door professionals verbeterd als gevolg van digitale ondersteuning van thuisrevalidatie voor CVA-patiënten?” Deze vraag wordt beantwoord vanuit het perspectief van de patiënt en van de zorgverleners.
 

Behoefte vanuit het werkveld

De aanleiding voor dit project is de vraag vanuit revalidatieprofessionals naar efficiënte en effectieve behandelprogramma’s die inspirerend zijn en de therapietrouw vergroten. Het behandelprogramma moet thuis gevolgd kunnen worden waarbij  de behandelaar goed de mogelijkheden heeft om de CVA-patiënt te  begeleiden en het behandelproces te monitoren. Door het overweldigende en snelgroeiende aanbod van e-health toepassingen is het maken van een onderbouwde en passende keuze door de professional nauwelijks mogelijk.
 
FAST@HOME past binnen de onderzoekslijnen van Sophia Revalidatie en het lectoraat. Bovendien sluit het project uitstekend aan bij de ambities en activiteiten van “het SmartLab”, een bij Sophia Revalidatie opgezette proeftuin om e-health toepassingen te onderzoeken op bruikbaarheid en doelmatigheid in de revalidatiezorg.
 

Consortium

Penvoerder/projectleider is dr. Arend de Kloet, lector Revalidatie. Hoofdonderzoeker is Prof. dr. Thea Vliet Vlieland, hoogleraar Doelmatigheid van revalidatieprocessen, in het bijzonder fysiotherapie.
 
Als partners zijn betrokken, met vetgedrukt de 5 werkpakketten en hiervoor verantwoordelijke collega’s:
 
  • De Haagse Hogeschool, faculteiten Gezondheid, Voeding en Sport en ICT en media: Monique Berger (monitoren beweeggedrag) en het lectoraat Informatie, Technologie en Samenleving: Bert Mulder (samenstellen geïntegreerde webomgeving)
  • Sophia Revalidatie, o.a. kenniscentrum, drs. Nishy Hofmeijer, drs. Henk Arwert
  • Rijnland Revalidatiecentrum, o.a. drs. ir. Felicie van Vree, dr. Pauline Goossens
  • Leids Universitair Medisch Centrum, o.a. dr. Thea Vliet Vlieland (onderzoek doelmatigheid en kosten), dr. Jorit Meesters (onderzoek perspectief patiënt, mantelzorger, professional), dr.Leti van Bodegom-Vos (implementatie FAST@HOME)
  • Hogeschool Leiden, lectoraat Eigen Regie (dr. John Verhoef), Technische Universiteit Delft, Industrial Design Engineering (Prof. dr. Richard Goossens) en Valorisatie (dr. Puck van den Bovenkamp) en Erasmus MC, revalidatiegeneeskunde & fysiotherapie, Hans Bussmann (monitoren beweeggedrag)
  • Bedrijven: Dr. Kinetic (Fysiogaming), Physitrack Limited (Physitrack), Dezzel Media B.V. (BrainGymmer) en 2MEngineering (Activ8)
  • Klankbord met ‘onderzoekspartners ‘ (ex-revalidanten), de Hersenstichting Nederland, het Nederlands Paramedisch Instituut en SARAH networks ( Brazilië).