Nieuws

Succesvol symposium ‘E-revalidatie: blik op de toekomst’

13 maart 2014

Op dinsdag 11 maart jongstleden vond bij De Haagse Hogeschool het symposium ‘E‑revalidatie: blik op de toekomst’ plaats. Ruim 300 bezoekers, waarvan veel professionals uit de revalidatie-sector, bezochten het symposium.

Ontwikkelingen op het gebied van e-revalidatie en de invloed daarvan op de toekomst stonden centraal. Een uitgebreide demomarkt gaf een uniek overzicht van vijftig e-revalidatietoepassingen die nu al in de behandelingen (kunnen) worden gebruikt. Voorbeelden waren: de Parkinson-loopapplicatie ‘Cue2Walk’, een revalidatiegame voor jongeren met niet-aangeboren hersenletsel ‘DJ Fiero’ en de navigatie app ’Verdwaald de weg vinden’.

Revalidatie Nederland organiseerde tijdens het middagprogramma een denktank, waarin verschillende partijen met elkaar van gedachten wisselden over de vraag hoe de revalidatiesector met e-revalidatie om zou moeten gaan. Gerard Hoogvliet, bestuurder van Revalidatie Nederland en voorzitter van de denktank, presenteerde aan het eind van de bijeenkomst de conclusies van de denktank. Geconcludeerd werd dat er veel ontwikkelingen en goede voorbeelden van e-revalidatie zijn en dat er al heel veel is bereikt. Wat echter beter kan, is de betrokkenheid van de patiënt bij de ontwikkelingen en de samenhang tussen de ontwikkelingen.De denktank was van mening dat de revalidatiesector de juiste sector voor de toepassing van e-revalidatie is. Immers, revalidatie is een continu leerproces voor de patiënt. Dit leerproces gaat ook thuis door. Hier past e-revalidatie goed bij. Daarnaast is de revalidatiesector een homogene sector. Verder waren de deelnemers aan de denktank van mening dat een coalitie van eindgebruikers, ontwikkelaars, aanbieders en verzekeraars tot een co-creatie moet komen. Essentiële voorwaarde voor succes is dat er een nieuwe verbeelding ontstaat waarbij duidelijk is dat de sector niet om e-revalidatie heen kan. Revalidatie Nederland organiseerde het symposium met het Revalidatiefonds en het lectoraat Revalidatie van de Haagse Hogeschool, in samenwerking met de Hersenstichting. Het symposium vond plaats in de Brain Awareness Week.
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.