Nieuws

Uitleenprogramma GroovTube maakt ademhalingstherapie thuis mogelijk

04 juli 2016

De GroovTube is een uniek hulpmiddel om op een effectieve en speelse manier ademhaling en mondmotoriek te oefenen en zichtbaar te maken op de iPad. De stichting My Breath My Music heeft ervoor gezorgd dat kinderen met een spierziekte een GroovTube in bruikleen kunnen krijgen. Hierdoor kunnen ze, naast hun ademhalingstherapie bij instellingen zoals Rijndam Revalidatie, ook thuis oefenen.

Oefenen wordt leuk
Voor kinderen met een chronische aandoening, zoals de spierziekte Duchenne, is het belangrijk dat zij hun ademhaling en conditie goed onderhouden. Hiervoor moeten zij oefeningen doen die vaak als niet leuk worden ervaren en waarvan het resultaat weinig tastbaar is. De GroovTube is een blaasapparaat die via Bluetooth® Smart is verbonden met een iPad. Speciaal ontwikkelde apps stimuleren kinderen in spelvorm om ademhalingsoefeningen te doen. Het uitleenprogramma via de stichting My Breath My Music maakt het thuisgebruik van de GroovTube mogelijk. Hierdoor kunnen ze dagelijks oefenen, hetgeen vooral bij kinderen met een progressieve aandoening erg belangrijk is.

Nieuwe muziekapp
Onlangs is de zesde app verschenen om ademhalingsoefeningen te kunnen doen met de Groovtube. Een logopedist kwam met het verzoek om een hulpmiddel te ontwikkelen die het ademritme van kinderen kan bevorderen. Controle over het ademritme is onder andere positief voor de bevordering van de spraak. De kinderen kunnen deze adembeheersing leren in de nieuwste app ‘Breath Score’. Ze krijgen eerst een herkenbaar liedje te horen. Vervolgens proberen ze het liedje noot voor noot te reproduceren. Iedere keer als ze blazen, komt de volgende noot. De kinderen leren op die manier ritme te blazen.

Goede resultaten
De GroovTube, ontwikkeld door logopedisten, ademhalingstherapeuten, fysiotherapeuten en ergotherapeuten van Rijndam, wordt in diverse revalidatiecentra en andere instellingen gebruikt ter ondersteuning van ademhalingsoefeningen. Doordat de apps de ademhalingspatronen registreren en analyseren, kunnen therapeuten zien of er vooruitgang wordt geboekt. Maaike Elderhorst, logopedist geeft aan: ‘Ik heb met nog geen ander middel een jong kind zover gekregen dat het de uitademing echt significant langer aanhoudt. Dat alleen al geeft de Groovtube een grote meerwaarde’.

Kijk voor meer informatie op www.groovtube.nl. Informatie over het uitleenprogramma is te vinden op http://mybreathmymusic.com/uitleenprogramma.