Nieuws

Veel interesse in Kwaliteitsvenster Revalidatie

29 september 2016

Revalidatiepatiënten weten het Kwaliteitsvenster Revalidatie steeds beter te vinden. Dit deel van de uitgebreide site www.nvz-kwaliteitsvensters.nl trekt gemiddeld tweehonderd bezoekers per week. Revalidatiecentra geven zo openheid over de kwaliteit van hun zorg.
Lees meer in Revalidatie Magazine (RM)
Veel interesse in informatie over kwaliteit van revalidatiecentra in Kwaliteitsvenster Revalidatie - Revalidatie Magazine (RM) nr. 3 2016

De roep om betrouwbare informatie over de kwaliteit in de zorg resulteerde in 2014 in de website met kwaliteitsvensters, een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In eerste instantie waren het ziekenhuizen die hier hun scores op tien verschillende onderwerpen plaatsten, zoals patiëntervaringen, sterftecijfers, wachttijden en risicovolle operaties. Halverwege 2015 werd de site uitgebreid met het Kwaliteitsvenster Revalidatie. In totaal zijn er 49 kwaliteitsvensters van zeventien revalidatiecentra en 22 ziekenhuizen voor verschillende locaties. Het vijftigste venster is in de maak
 
Andere onderwerpen
Astrid Verkaar, beleidsmedewerker bij de NVZ en projectleider Kwaliteitsvenster, vertelt waarom revalidatiecentra een eigen venster hebben binnen de site. ‘Revalidatiecentra leveren andere zorg dan ziekenhuizen en rapporteren daardoor voor een deel over andere onderwerpen. Denk aan thema’s als weer zelfstandig kunnen wonen en doorligwonden; onderwerpen waarover revalidatiepatiënten zeker meer willen weten. Terwijl de centra niet rapporteren over risicovolle operaties; een onderwerp dat voor ziekenhuizen juist wel relevant is. Daarom is gekozen voor eigen kwaliteitsvensters, waarin alle revalidatiecentra hun informatie en scores plaatsen.’
 
Meerwaarde
De informatie over de kwaliteit van zorg van ziekenhuizen en revalidatiecentra is makkelijk toegankelijk voor patiënten en geïnteresseerden. De meerwaarde van de kwaliteitsvensters ligt in de combinatie van cijfers en toelichting, zegt Verkaar: ‘Geïnteresseerden krijgen niet alleen een score te zien, maar ook informatie over de betekenis daarvan. In de toelichting geven centra bijvoorbeeld aan waarom een score is gestegen of gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. Of waarom het cijfer afwijkt van de landelijke norm. Wat het beleid is om een score te verbeteren. Zo wordt het cijfer in context geplaatst en dit zorgt voor beter begrip bij de patiënt. Dat is een groot verschil met de cijferlijstjes in de grote kranten.’
 
Onderling vergelijken
De NVZ-projectgroep heeft met een online enquête de reacties gepeild van bezoekers aan het Kwaliteitsvenster Revalidatie. ‘Bezoekers bekijken de scores, vinden de geboden informatie nuttig en geven aan nog eens terug te willen komen. Wat we nog niet hebben onderzocht, is wat ze precies met de informatie dóen. Wij denken niet dat de site primair wordt gebruikt om revalidatiecentra onderling te vergelijken en vervolgens een keuze te maken voor een revalidatiecentrum. Vergelijken is natuurlijk wel mogelijk. Maar ons idee is dat de bezoeker vooral meer wil weten over het revalidatiecentrum waar hijzelf of een bekende revalideert of gaat revalideren.’ Verkaar benadrukt dat de geboden informatie niet absoluut is. ‘Iedere individuele behandeling is anders, iedere patiënt en aandoening is anders. De cijfers zijn geen bewijs voor succes, maar bedoeld als indicatie voor wat je kan verwachten van een behandeling in een bepaald centrum.’
 
Top drie
De meest bekeken onderwerpen op het Kwaliteitsvenster Revalidatie zijn patiëntervaring (circa 9.000 keer in het eerste jaar), actuele wachttijden (circa 6.500) en functioneren van artsen (circa 5.500). Astrid Verkaar: 'Duidelijk is dat bezoekers gemiddeld langer het Kwaliteitsvenster Revalidatie bezoeken en dat ze meer pagina's bezoeken. Het verschil is opvallend, maar misschien ook logisch aangezien een patiënt soms maanden wordt behandeld in een revalidatiecentrum. Dan wil je goed uitzoeken hoe het is gesteld met de kwaliteit.’
 
Hoe vaak werd gekeken?
Tot nu toe is www.nvz-kwaliteitsvenster.nl sinds de lancering een kwart miljoen keer bezocht, door unieke bezoekers die gemiddeld per sessie 4,4 pagina’s bekeken gedurende 2,5 minuten. Het Kwaliteitsvenster Revalidatie had in het eerste jaar 12.000 unieke bezoekers. Gemiddeld bekeken zij ruim zes pagina’s gedurende 3 minuten.
 
Auteur: Carine Harting
 
Bron: Revalidatie Magazine (RM) nr. 3 2016