Nieuws

Verantwoord declareren

15 juni 2016

Met de introductie van de prestatiebekostiging in 2015 zijn revalidatiecentra hun behande-lingen op een andere manier gaan afrekenen. Waar voorheen werd gewerkt met controle op functionele budgetten, moeten nu – na een overgangsfase van drie jaar - per behandeling DiagnoseBehandelCombinaties of DBC's worden gedeclareerd en afgerekend. Om te voorkomen dat verzekeraars en accountants achteraf duizenden afzonderlijke declaraties willen controleren, werkt de sector aan een certificatiesysteem voor de methodiek van declareren.

Lees meer in Revalidatie Magazine (RM)